Byte av redovisningsnummer

695,00 SEK
inkl.moms: 868,75 SEK
Rabatt
Artikelnummer: 92417773
Endast för
• kunder med kundnummer hos Bambora/Worldline (tidigare Samport)
• kunder som endast byter inlösare vid byte av organisationsnummer ska ägarbyte Kortterminal beställas
Redovisnings_nr

Inlösande_bank

Terminalens_serienr

kundnr hos Bambora/Worldline

Denna produkt är endast till för

  • de företag som inom samma organisationsnummer byter inlösare (vid byte av redovisningsummer p.g.a. byte av organisationsnummer skall  Ägarbyte Kortterminal beställas).
  • kund som redan har ett kundnummer hos Bambora/Worldline (tidigare Samport) samt att terminalen är kopplad till Bambora.