Alfabetiska Märkare

Open S10A Prismärkare
Open S10A Prismärkare
1 212,00 kr

• En rad
• 10 Alfanumeriska tecken
• 26*12 mm
• Ca 330gr
Textskrivande

(cirkapris i handeln 3590:-)

Open S14A  Prismärkare
Open S14A  Prismärkare
1 290,00 kr

• Två rader
• Övre rad, 8 Textskrivande tecken
• Undre rad, 6 tecken
• 26*16 mm
• ca 350gr
• Kr, €, £.

(cirkapris i handeln 3990:-)

Open S16A
Open S16A
1 615,00 kr

• Två rader
• Övre rad, 8 Textskrivande tecken
• Undre rad, 8 tecken
• 26*16 mm
• ca 350gr
• Kr, €, £.

(cirkapris i handeln 4290:-)

Open C17A
Open C17A
1 697,00 kr

• Två rader
• Övre rad, 10 Textskrivande tecken
• Undre rad, 7 tecken
• 26*16 mm
• ca 350gr
• Kr, €, £.

(cirkapris i handeln 4790:-)

Open C20A
Open C20A
1 717,00 kr

• två rader
• övre rad, 10 textskrivande tecken
• undre rad, 10 tecken
• 26*16 mm
• ca 350gr
• Kr, €, £..

(cirkapris i handeln 4900:-)

Open C20AI
Open C20AI
1 897,00 kr

• två rader textskrivande
• övre rad, 10 Alfanumeriska tecken
• undre rad, 10 Alfanumeriska tecken
• 26*16 mm
• ca 350gr

(cirkapris i handeln 4990:-)

Open L11 A1
Open L11 A1
1 997,00 kr

• två rader
• övre rad 11 textskrivande tecken
• undre rad, 11 tecken
• 32*19 mm
• ca 420gr
• Kr, €, £.

(cirkapris i handeln 4750:-)

Open L11AI
Open L11AI
2 103,00 kr

• två rader textskrivande
• övre rad, 11 Alfanumeriska tecken
• undre rad, 11 Alfanumeriska tecken
• 32*19 mm
• ca 420gr

(cirkapris i handeln 4900:-)

Open T222 A2
Open T222 A2
2 678,00 kr

• tre rader,
• övre rad, 12 textskrivandetecken
• mellan rad, 12 textskrivandetecken
• undre rad, 12 tecken
• 29*28 mm
• ca 400gr
• Kr, €, £.

(cirkapris i handeln 5400:-)