Farligt gods-etiketter

farligt-gods-etiketter,-begransad-mangd,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-fasta-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-gaser,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-vatskor,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-explosiva-amnen-och-foremal,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-fratande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-giftiga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-giftiga-gaser,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-icke-brandfarlig-gas,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-organiska-peroxider,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-ovriga-farliga-amnen-och-foremal,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-oxiderande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-radioaktiva-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-sjalvantandande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr
farligt-gods-etiketter,-smittforande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
Farligt gods-etiketter
220 kr

Farligt gods-etiketter

Farligt gods måste enligt gällande regelverk ADR-S, RID-S, IMDG och ICAO märkas med etiketter. Även kallade ADR-etiketter.


Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

UN 3480 Lithium Ion Batterier
UN 3481 Varor innehållandes/packade med Lithium Ion Batterier 
UN 3490 Lithium Metal Batterier
UN 3491 Varor innehållandes/packade med Lithium Metal Batterier 


Syntetetiketter (PP) på rulle.
250/500 etiketter per rulle.


Här hittar du farligt gods-etiketter för märkning av farligt gods. Enligt lag måste både fordon, lastbärande enheter och kollin märkas med relevanta farligt gods-etiketter beroende på vilken typ av gods som skall fraktas. Nedan hittar du etikettrullar för farligt gods för de flesta godstyper som förekommer i Sverige.

Olika typer av etiketter för farligt gods
Farligt gods är indelat i 9 olika kategorier, klass 1 till klass 9, med några underkategorier. Grunden för frakt av farligt gods finns i lagarna ADR-S och RID-S.

När man talar om "transport" av farligt gods, så innefattas både lastning, förvaring och annan hantering som kan ingå i förflyttningen av godset.