Faropiktogram

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

varningsetiketter,-skyddas-mot-vata-,-70x120-mm,-1000-st-etiketter
369,00 kr

Vita etiketter med paraplysymbol, texten "Skyddas mot väta" på svenska, samt "Keep dry" på engelska.

Faropiktogram

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med en varningsetikett med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skyddsinformation. Märkningen ska informera om skador som kan uppstå vid användning.

CLP-förordningen är EU:s svar på FN.s uppmaning i Johannesburg 2002 om att hela världen bör ha ett gemensamt regelverk som bygger på GHS (Globalt Harmonisernade System) för märkning och klassning av kemikalier. Dessa gemensamma regler ska ge ett bättre skydd för vår miljö och hälsa och underlätta handel med kemikalier länder emellan.

För mer info om märkning enligt CLP och GHS:

www.kemikalieinspektionen.se

Dessa etiketter finns lagerförda i storlekarna 20x20, 50x50 och 100x100 mm.


Syntetetiketter (PP) på rulle. 
500/1000 etiketter per rulle.