Cash registers

Casio SE-S400 kunddisplay
Casio SE-S400 kunddisplay
Cash registers
2 929 kr
Casio SE-C450M kassaregister
Casio SE-C450M kassaregister
Cash registers
4 119 kr
Sam4s ER-260EJ inkl.kontrollenhet
Sam4s ER-260EJ inkl.kontrollenhet
Cash registers
6 999 kr
Sam4s ER-230EJ + Kontrollenhet
Sam4s ER-230EJ + Kontrollenhet
Cash registers
4 690 kr
Sam4s ER-265EJ inkl.kontrollenhet
Cash registers
6 990 kr
Sam4s NR-510 inkl. Kontrollenhet
Cash registers
8 439 kr
Olympia Cm 911
Cash registers
2 495 kr
Olympia Cm 912
Olympia Cm 912
Cash registers
3 395 kr
Olympia Cm 942
Cash registers
5 296 kr
Olympia Cm 941F
Cash registers
6 496 kr
Olympia Cm 942F
Cash registers
7 296 kr
Sam4s ER-260EJ
Cash registers
4 980 kr

 


kassaregister
Certified (for Sweden) cash registers
kassaregister paket
3 års utbytesgaranti på kontrollenheten Mer info 
i samarbete med Retail Innovation

kassaregister Sam4s Kassaregister

Hur kan vi hålla så låga priser på kassaregister?

Genom att vara general agent eller general distributör
och ta produkterna direkt från tillverkningsbandet i fabriken 
och sedan sälja/distrubera de över Internet så minimeras
alla kostnader och priset till fördel för våra kunder. 

Vi är medlemmar av:

Kassaregisterrådet

IT & Telekomföretagen

Certifierat kassaregister (krav i korthet)

Enligt kassaregisterlagen (2007:592) måste alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning från och med 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets föreskrifter. Detta syftar till att försvåra fusk.

Skatteverket anger i sina föreskrifter att ett certifierat kassaregister består av två enheter; dels ett kassaregister med medföljande tillverkardeklaration som intygar att kassaregistret uppfyller kraven i föreskrifterna, dels en certifierad kontrollenhet för kassaregister som skall certifieras enligt kraven.

Krav i korthet

 • Ett kassaregister måste vara kopplad till en certifierad kontrollenhet som är igång och fungerar.
 • En kassaapparat måste överföra specificerad information till kontrollenheten.
 • Ett kassaregister får inte ha några andra funktioner än vad som framgår av dess dokumentation.
 • Kassaapparater får inte vara kopplade till annan utrustning som påverkar funktionernas som omfattas av föreskrifterna.
 • Ett kassasystem får inte ha någon mjukvara installerad som påverkar funktionerna som omfattas av föreskrifterna.
 • Ett kassaregister måste alltid skriva ut ett kvitto vid köp.
 • Övningskvitton, kvittokopior och förhandsnotor måste vara klart märkta så att de inte kan förväxlas med vanliga försäljningskvitton.
 • Kvitton och X / Z -rapporter måste innehålla all information som anges i föreskrifterna.
 • Kassaapparater får inte kunna skriva ut mer än en kvittokopia.
 • Kassaregister ska kunna registrera växelkassa.
 • Kassasystem ska ha en tillverkardeklaration som visar att den uppfyller föreskrifternas krav.