Klichefärg

Klichefärg V 25g
Klichefärg
150 kr

Kliché färg, stämpelfärg och stämpelbläck som kan användas i äldre kassaregister med kliché stämpel.