Kontrollenhet från 2585kr

CleanCash Typ CF Multi-user
Kontrollenhet från 2585kr
4 891 kr
Skattedosan Modell A
Skattedosan Modell A
Kontrollenhet från 2585kr
2 585 kr
Skattedosan Modell A
Skattedosan Modell A
Kontrollenhet från 2585kr
2 793 kr
CleanCash Typ A
Kontrollenhet från 2585kr
2 398 kr
Skattedosan Modell C
Skattedosan Modell C
Kontrollenhet från 2585kr
4 539 kr
WestInt C 2.02 USB
WestInt C 2.02 USB
Kontrollenhet från 2585kr
2 894 kr
WestInt A 1.05 USB
WestInt A 1.05 USB
Kontrollenhet från 2585kr
2 894 kr
PosPlus II Kontrollbox TYP A+C
PosPlus II Kontrollbox TYP A+C
Kontrollenhet från 2585kr
2 853 kr
Skattedosan Modell C
Skattedosan Modell C
Kontrollenhet från 2585kr
4 539 kr
CleanCash Typ C1
Kontrollenhet från 2585kr
2 849 kr
CleanCash Typ C 5st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
5 998 kr
CleanCash Typ C 10st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
11 339 kr
CleanCash Typ C 20 - 30st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
16 998 kr
CleanCash Typ C 30 - 40st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
24 793 kr
CleanCash Typ C 40 - 50st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
30 593 kr
CleanCash Typ C 50st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
31 947 kr
CleanCash Typ C 50 - 60st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
40 295 kr
CleanCash Typ C 100st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
59 888 kr
CleanCash Typ C 150st Kassa
Kontrollenhet från 2585kr
81 999 kr

Certifierade kassaregister kassasystem mpos epos

Sedan 1 januari 2010 är det ett krav att ha certifierade kassaregister vid kontantförsäljning. Detta krav gäller både för den som tar emot kortbetalningar och kontantbetalningar. För att uppfylla detta krav måste man ha en godkänd kontrollenhet så kallat skattedosa eller black box. Kontrollenheten är en produkt som lagrar alla kassahändelser, transaktioner och kvitton på ett speciellt krypterat minne (fiskaliserat minne)
 
Det finns två typer av kontrollboxar:
Typ A  är den vanligaste typen av kontrollenhet, och används för en enda kassa, dvs. ett enda organisationsnummer. Typ C är framtagen för flera organisationsnummer, och används ofta i t.ex. salonger som använder hyrstolar. Då har salongen möjlighet att använda enbart ett enda kassasystem, trots att flertalet företag använder samma kassasystem i samma lokal. Kontrollenheterna finns med seriell (RS232) anslutning, vilket då kräver en extern strömförsörjning undantagen skattedosan eller med USB-anslutning, som ej kräver någon extra strömadapter.

Lagen om kassaregister (2007:592, även känd som "kassalagen" eller "kassaregisterlagen") anger att alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. den 1:a januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.

Kontrollenheten + kassaregistret utgör då ett 
certifierat kassaregister som är godkänt för försäljning i Sverige. Alla enettos kassaregister kommer som standard med en kontrollenhet, men i vissa fall kan man behöva köpa en lös kontrollenhet för t.ex. ett begagnat kassaregister, eller om kontrollenheten gått sönder.

Misstänker du att din kontrollenhet är trasig eller om kassan varnar att kontrollenhet är felaktig, kontakta oss så hjälper vi er. Att använda ett kassaregister utan godkänd och fungerande kontrollenhet kan resultera i böter från Skatteverket.