Inbrottslarm säkerhet & övervakning

Vatten läckage sensor till Larm 5080
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
254 kr
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
258 kr
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
358 kr
Olympia Protect 5080
Olympia Protect 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
1 299 kr
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
245 kr
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
599 kr
Rörelsedetektor till Larm 5080
Rörelsedetektor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
355 kr
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Vatten läckage sensor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
399 kr
Rörelsedetektor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
499 kr
Rörelsedetektor till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
355 kr
Fjärrkontroll till Larm 5080
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
292 kr
Kabel Lås Med Larm
Kabel Lås Med Larm
Inbrottslarm säkerhet & övervakning
279 kr

Inbrottslarm och kameraövervakning

Inbrottslarm är ett bra komplement till ett mekaniskt inbrottsskydd som certifierade lås till fönster och dörrar. Syftet med inbrottslarm är att; 

• Förhindra och avskräcka inbrottsförsök
• Så fort som möjligt upptäcka ett pågående inbrottsförsök
• Begränsa skadans omfattning och kostnad 

Det finns idag både trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Inbrottslarmen kan vara centralanslutna till en larmcentral, eller lokala som då ringer eller skickar ett sms till din egen mobiltelefon. Rekommendationen är att alltid ha ett larm kopplat till en larmcentral för att få en åtgärd vid eventuellt larm.  

Idag finns det flera larmföretag som säljer olika inbrottslarm. Vanligast är trådlösa larm med uppkoppling till larmcentral. 

Se certifierade inbrottslarmsinstallatörer som du kan använda du dig av.

Kamerabevakning (CCTV)

Till många inbrottslarm är det möjligt att koppla en kamera som skickar övervakningsbilder när larmet aktiveras. Det är viktigt att fundera på syftet med kameraövervakningen. För att binda en eventuell tjuv till ett brott måste exempelvis bildkvaliteten vara väldigt bra. 

Se certifierade CCTV-installatörer som du kan använda dig av.

Det är också viktigt att tänka på hur kameran riktas. Den får inte riktas så att människor som går förbi fastigheten automatiskt blir filmade. Läs mer om reglerna kring kamerabevakning på Datainspektionen hemsida.