Sedelräknare

Olympia NC 450
Olympia NC 450
Sedelräknare
2 475 kr
Olympia NC 520 UV dect
Sedelräknare
3 395 kr
Olympia NC 540 UV
Sedelräknare
3 497 kr
Olympia NC 560
Sedelräknare
3 809 kr
Olympia NC 580
Sedelräknare
8 316 kr
Olympia NC 590
Sedelräknare
8 449 kr
Olympia NC 620
Olympia NC 620
Sedelräknare
17 890 kr
Sedelräknare för valsedlar, Valsedelräknare, VR-450
Olympia NC 450
Sedelräknare
2 895 kr
Sedelräknare för valsedlar, Valsedelräknare, VR-450
Sedelräknare
11 349 kr
Sedelräknare för valsedlar, Valsedelräknare, VR-450
Olympia NC 450
Sedelräknare
11 349 kr
Olympia NC 4000
Sedelräknare
28 995 kr

Förklaring av förkortningar sedelräknare

CIS - Color Image Sensor (färgsensor)
COL - Color Detection (färgdetektor)
FL - Fluorescence (fluorescens)
IMG - Image Check (bildkontroll)
IR - Infrared (infraröd)
IR-R - Infrared Reflexion (infraröd reflektion)
IR-T - Infrared Thickness (infraröd tjocklek)
MG - Magnet Ink (magnet bläck)
MT - Metal Thread Code (metallremsa kod)
PAP - Paper Composition (papperssammansättning)
SD - Size Detection (storlekskontroll)
SPA - Spectral Analysis (spektral analys)
TH - Thickness (tjocklek)
UV - Ultraviolet (ultraviolett)
WL - White light (vitt ljus test)
WM - Watermark Detection (vattenstämpel detektor)


Sedelräknare & valsedelräknare

Med en sedelräknare snabbar du på kontanthanteringen i din verksamhet och minskar felmarginaler. enetto har ett stort utbud av sedelräknare i olika utformningar, med allt från sedelräknare som känner igen valör och sedelräknare som äkthetsverifierar sedlar. Våra valsedelräknare är pålitliga och passar utmärkt inför valet 2019.

Elektroniska sedelräknare
En sedelräknare är en maskin som används för räkning av stora sedelmängder, vanligtvis i form av pengar. Vissa sedelräknare kan också användas för räkning av andra papperstyper, som t.ex. valsedlar.

Den moderna elektroniska sedelräknarens snabbhet och pålitlighet inom branscher där räkning av stora kvantiteter av olika sedeltyper kan förekomma har gjort den till ett självklart och billigt val för både stora och små verksamheter.

De moderna sedelräknarna räknar sedlar genom att sedlarna passerar ett laserljus, där varje ljusbrytning inkrementerar räknaren en gång. Vissa moderna sedelräknare kan också räkna eller avläsa sedlar med hjälp av UV-ljus eller magnetsensor, för att t.ex. upptäcka falska sedlar, eller sedlar som tvättats av efter nedfärgning vid värdetransportrån.