Farligt gods-etiketter

farligt-gods-etiketter,-begransad-mangd,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för begränsad mängd farligt gods. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-fasta-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 4 brandfarliga fasta ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-gaser,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 2 brandfarliga gaser. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-vatskor,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 3 brandfarliga vätskor. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-explosiva-amnen-och-foremal,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 1 (riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp "S") explosiva ämnen och föremål. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-fasta-amnen-som-ar-brandfarliga-vid-kontakt-med-vatten,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 4 fasta ämnen som är brandfarliga vid kontakt med vatten. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-fratande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 8 frätande ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-giftiga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 6.1 giftiga ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-giftiga-gaser,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 2.3 giftiga gaser. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-icke-brandfarlig-gas,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 2 icke brandfarliga gaser. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för miljöfarliga ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-organiska-peroxider,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 5.2 organiska peroxider. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-ovriga-farliga-amnen-och-foremal-med-batterisymbol-,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 9 övriga farliga ämnen och föremål. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-ovriga-farliga-amnen-och-foremal,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 9 övriga farliga ämnen och föremål. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-oxiderande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 5.1 oxiderande ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-radioaktiva-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 7 (B) radioaktiva ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-sjalvantandande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 4.2 självantändande ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-smittforande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
220 kr

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 6 smittförande ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

Farligt gods-etiketter
Här hittar du farligt gods-etiketter för märkning av farligt gods. Enligt lag måste både fordon, lastbärande enheter och kollin märkas med relevanta farligt gods-etiketter beroende på vilken typ av gods som skall fraktas. Nedan hittar du etikettrullar för farligt gods för de flesta godstyper som förekommer i Sverige.

Olika typer av etiketter för farligt gods
Farligt gods är indelat i 9 olika kategorier, klass 1 till klass 9, med några underkategorier. Grunden för frakt av farligt gods finns i lagarna ADR-S och RID-S.

När man talar om "transport" av farligt gods, så innefattas både lastning, förvaring och annan hantering som kan ingå i förflyttningen av godset.