Farligt gods-etiketter

farligt-gods-etiketter
316,00 SEK

Rulle med 1000 st farligt gods-etiketter (35x160 mm) med texten "UN2800 Nonspillable Battery". Färdigtryckt rulle i Papper (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
395,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 8 frätande basiska oorganiska vätskor (UN3266). Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP)

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
395,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för koldioxid (UN1013). Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

overpack
223,00 SEK

Rulle med 500 st farligt gods-etiketter (100x50 mm) med texten "OVERPACK". Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-fratande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 8 frätande ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-fasta-amnen-som-ar-brandfarliga-vid-kontakt-med-vatten,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 4 fasta ämnen som är brandfarliga vid kontakt med vatten. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-explosiva-amnen-och-foremal,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 1 (riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp "S") explosiva ämnen och föremål. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-gaser,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 2 brandfarliga gaser. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-vatskor,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 3 brandfarliga vätskor. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-brandfarliga-fasta-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 4 brandfarliga fasta ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-smittforande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 6 smittförande ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-begransad-mangd,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för begränsad mängd farligt gods. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för miljöfarliga ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-ovriga-farliga-amnen-och-foremal,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 9 övriga farliga ämnen och föremål. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-ovriga-farliga-amnen-och-foremal-med-batterisymbol-,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 9 övriga farliga ämnen och föremål. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-icke-brandfarlig-gas,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 2 icke brandfarliga gaser. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-organiska-peroxider,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 5.2 organiska peroxider. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-oxiderande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 5.1 oxiderande ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-radioaktiva-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 7 (B) radioaktiva ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-sjalvantandande-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 4.2 självantändande ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-giftiga-gaser,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 2.3 giftiga gaser. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-giftiga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
223,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 6.1 giftiga ämnen. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
567,00 SEK

Rulle med 500 st farligt gods-etiketter (120x110 mm) för litium-jon-batterier. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
567,00 SEK

Rulle med 500 st farligt gods-etiketter (120x110 mm) för litium-metall-batterier. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
567,00 SEK

Rulle med 500 st farligt gods-etiketter (120x110 mm) för litiumjonbatterier (UN 3480). Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP)

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
567,00 SEK

Rulle med 500 st farligt gods-etiketter (120x110 mm) för litiumjonbatterier förpackade i/med utrustning (UN 3481). Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
567,00 SEK

Rulle med 500 st farligt gods-etiketter (120x110 mm) för litiumjonbatterier förpackade i/med utrustning (UN 3090). Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
567,00 SEK

Rulle med 500 st farligt gods-etiketter (120x110 mm) för litiumjonbatterier förpackade i/med utrustning (UN 3091). Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

farligt-gods-etiketter,-miljofarliga-amnen,-100x100-mm,-250-st-etiketter-rulle
395,00 SEK

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) förpackats i så pass små mängder att det kan transporteras enligt undantagsreglerna för begränsad mängd. Obligatoriska vid nationella och internationella transporter av farligt gods. Just denna modell används vid flygtransporter). Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP)

cargo-aircraft-only
567,00 SEK

Hanteringsetikett för gods som iordningställts för att endast få transporteras med Fraktflyg (CAO).

Farligt gods-etiketter

Farligt gods måste enligt gällande regelverk ADR-S, RID-S, IMDG och ICAO märkas med etiketter. Även kallade ADR-etiketter.


Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

UN 3480 Lithium Ion Batterier
UN 3481 Varor innehållandes/packade med Lithium Ion Batterier 
UN 3490 Lithium Metal Batterier
UN 3491 Varor innehållandes/packade med Lithium Metal Batterier 

UN 1013 Klass 2, Koldioxid
UN 3266 Klass 8, Frätande Vätska


Syntetetiketter (PP) på rulle.
250/500 etiketter per rulle.


Här hittar du farligt gods-etiketter för märkning av farligt gods. Enligt lag måste både fordon, lastbärande enheter och kollin märkas med relevanta farligt gods-etiketter beroende på vilken typ av gods som skall fraktas. Nedan hittar du etikettrullar för farligt gods för de flesta godstyper som förekommer i Sverige.

Olika typer av etiketter för farligt gods
Farligt gods är indelat i 9 olika kategorier, klass 1 till klass 9, med några underkategorier. Grunden för frakt av farligt gods finns i lagarna ADR-S och RID-S.

När man talar om "transport" av farligt gods, så innefattas både lastning, förvaring och annan hantering som kan ingå i förflyttningen av godset.