Faropiktogram på rulle Farosymbol hälsofarliga produkter

371,00 SEK
inkl.moms: 463,75 SEK
Rabatt
Artikelnummer: EFGHS0802
Etiketterna går att köpa med måtten 20x20 mm 1000 styck, 50x50 mm 500 styck och 100x100 mm 500 styck och är gjorda i ett slittåligt plastmaterial (PP).
Välj storlek millimeter

Etiketter med faropiktogram på rulle för hälsofarliga produkter

Etikettrulle med faropiktogram för hälsofarliga produkter. Klisterlapparna kommer på rulle med 500 eller 1000 etiketter per rulle.  Etiketterna går att välja i storlekarna 20x20, 50x50 och 100x100 mm med 1000 eller 500 etiketter per rulle beroende på storlek (välj ovan).

Etiketterna är gjorda i ett slittåligt plastmaterial (PP).

Detta piktogram används för hälsofarliga produkter, vilket bl.a. innefattar följande produkter enligt Kemikalieinspektionen:

Ämnen som orsakar luftvägs- eller hudsensibilisering
Ämnen som orsakar mutagenitet i könsceller
Ämnen som är cancerogena
Ämnen som medför reproduktionstoxicitet
Ämnen som medför specifik organtoxicitet vid enstaka eller upprepad exponering
Ämnen som medför fara vid aspiration
Faror som ingår:

Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning
Kan eller misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Kan eller misstänks kunna orsaka cancer
Kan eller misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Kan skada spädbarn som ammas
Orsakar eller kan orsaka organskador
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

SPECIFIKATIONER
Etikettens bredd 20 mm 50 mm 100 mm
Etikettens höjd    20 mm 50 mm100 mm
Häftämne              Permanent
Perforering           Nej
Material                Plast (polypropen)
Färg                      Vit , Röd , Svart
Etiketter per rulle 1000st (för 20x20 mm)
                                   500st (för 50x50 mm)
                                   500st (för 100x100 mm)

Medium                  Rulle