Köpare/Hyrestagare

Pris och Betalning

Priserna på SEQINT AB(enetto):s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. SEQINT AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering.

För de Nordiska länderna (ej Sverige) tillkommer ej Moms från SEQINT AB om man uppger sitt Momsregnr.

Kontokort (Visa Mastercard Eurocard) Bank-/kreditkort
Betala med ditt Visa, MasterCard eller EuroCard. Pengarna dras från ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs mycket säkra. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet - 3D-Secure - en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet. Som inlösare använder vi DIBS.

Tips! om din kort eller faktura betalning ej blivit godkänd så kan du även betala in beloppet på:
Bankgiro: 5638-7533 samt ange order nummer.
När betalning erhållits skickas dina varor till dig.

Fakturaköp 
I samarbete med Svea Ekonomi och Klarna kan vi erbjuda betalning mot 14 - 30 dagars faktura (Stat/Kommun/Landsting alltid 30 dagar om godkänd av Klarna). För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 39 kr (exkl moms). När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt org.nummer. Leverans sker till den adress som är listad hos bolagsverket om ingen annan adress kan styrkas, faktura adresser i andra länder än leveransadressen är inte tillåtna. Kunden ansvarar för att ha uppdaterade uppgifter hos PRV. D.v.s SEQINT AB ansvarar ej för att fakturaadressen och/eller eventuellt angivet referensnummer hos fakturabolaget ej överensstämmer med ordern. Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år.

Leveransvillkor:
Tack vare ett effektivt samarbete mellan våra olika avdelningar och TNT samt Postnord
kan SEQINT AB(enetto) erbjuda mycket snabba leveranser till låga fraktkostnader.
På alla leveranser tillkommer fraktkostnad som beräknas fram vid slutet av en beställning. I vissa enstaka fall vid mycket stora skrymmande försändelser kan kostnad för pall tillkomma. Anges ett felaktigt postnummer som leveransadress vid beställning som t.ex. går till en boxadress så debiterar postnord en straffavgift.

Leveranstid:
Vid beställning vardag före kl 13.00 sker, med undantagen fritt levererad, leverans med Postnord nästa vardag (gäller ej produkter som kräver programmering och/eller verifiering). Paketen skickas med Postens och DHL\'s leveranssätt Företagspaket 16:00, leveransen sker till företagets leveransadress/godsmottagning vardagar mellan 08.00-16.00. Posten/DHL levererar utan att kontakta dig först. Vid eventuell fördröjd leverans ansvarar respektive fraktbolag förrutsatt att korrekt leveransadress angivits av köparen vid ordertillfället.

Vid ej utlöst försändelse
Ej utlösta försändelser oavsett betalnings- eller leveransvillkor tillkommer fraktkostnader tur och retur. Faktura på beloppet skickas med betalningsvillkor 14 - 30 dagar netto.

Sökdatabas & produkttexter för passande/kompatibla tillbehör & förbrukningsvaror.
Vår sökdata bas är en av de största och mest exakta i Europa, man bör dock ha i åtanke att
sökresultat från våra sidor är att betrakta som en ledvisning om t.ex. vilka kvittorullar som passar
respektive märke och modell av kassaregister, då uppgifter från respektive tillverkare kan variera
kan SEQINT AB inte garantera eller ta ansvar för att dessa stämmer till hundra procent, man bör därför mäta eller kontrollera produktspecifikation för att vara helt säker på att förbrukningsmaterialet verkligen är kompatibelt.

Supportavtal:
Uppsägning skall ske skriftligt 1 månad före det avtalade supportavtalets utgång, i annat fall förlängs avtalet med ett år. Debitering sker årsvis.
Vad som innefattas i Tele/e-post support går att läsa här. Avtalet gäller per produkt, d.v.s för t.ex. 2st kassaregister behövs 2st avtal.

Insändande av varor (Return Materials Authorization, RMA):
För reparationer (inom & efter garantitiden), programmeringsuppdrag,
felsökning och dyligt krävs ett giltigt kontrollnummer och en korrekt
postadress som kan fås efter korrekt insänd felanmälan. Då vår lagerhantering kräver det kan paket insända
utan kontroll nummer ej behandlas utan returneras automatiskt till avsändaren. Gällande
fabriksgarantier så skall endast original tillbehör användas i maskinen (kvittopapper/färgband)
för att garantin skall vara giltig. Fabriksgarantier innefattar inte i någon form fraktkostnader.
Anmälan om fel vid leverans skall anmälas inom 5 dagar från leveransdagen via e-post med leveranskvitto för att behandlas, efter 5 dagar betraktas produkterna som felfria vid leverans och en felanmälan ska istället göras om något fel upptäcks.
Transportskadat gods skall omedelbart anmälas till posten kundtjänst tel: 0771-33 33 10. Ej inlämnade uppgifter som efterfrågas vid special tillverkning som i sin tur fördröjer leveransen kan debiteras med en lager kostnad. Om felanmälan gjorts med alternativet \"eget bud tur och retur\" så åligger det ägaren av produkten att transportera produkten fram och tillbaka själv eller via eget fraktbolag, produkter kan max förvaras hos Seqint AB i 3 månader, efter det avyttras produkten.

Produkterna säljs inte på försöksbasis. Du bör försäkra dig om att produkten kommer att vara lämplig för dina behov innan du gör ett köp. Vi accepterar inte automatiskt returer p.g.a att du har ångrat dig, om du inte vet hur man använder den produkt du beställt, eller om den inte innehåller en särskild funktion eller egenskap som antogs att det kan ha haft. Du bör kontrollera med en säljare, din systemleverantör eller med tillverkaren om du känner dig osäker.
Vi levererar produkter avsedda för affärsverksamhet och tjänster till företag och organisationer (b2b). Följaktligen gäller inte konsumentlagstiftning sådana transaktioner.

Garanti:
Garantin på produkterna i vårt sortiment lämnas av tillverkaren. Det är alltså tillverkaren som ansvarar för att produkten uppfyller sin produktspecifikation.
Garantin omfattar fel som är ursprungliga, som alltså kan härledas till fabriken och tillverkningen av produkten.

Ansvar för fel I förhållande till näringsidkare:
Föreligger fel som Seqint AB ansvarar för, åtar sig Seqint AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Seqint AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Seqint AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor. Seqint AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, böter, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Vi polisanmäler alla falska beställningar och bedrägeriförsök.
Vi följer köplagen enl. b2b

Köp av Ingenico kortterminaler:
Vid köp av kortterminal till kommer följande kostnader,
Engångs Uppkopplings avgift 600:-
Licenskostnad samt Garantiförlägning 205:- i månaden
Samt ev. trafikkostnader i mobilnätet.


Köp av Westint kortterminaler:

Vid köp av kortterminal till kommer följande kostnader,

Engångs Uppkopplings avgift 500:-

Licenskostnad 89:- i månaden

Samt ev. trafikkostnader i mobilnätet.


Programmering Kassaregister:
Om du beställt ett kassaregister med programmering skall programeringsuppgifterna vara oss tillhanda inom 7 dagar, i annat fall kommer en standard programmering att läggas in i kassaregistret.

Certifierade kassaregister/kassasystem:
Modifiering av kassasystemet på egen hand och/eller via otillåten dokumentation eller programvara är ett lagbrott som köparen personligen står ansvarig för. Gällande tjänsterna \"uppgradering\", \"programmering\" och \"registrering av kassaregister/kontrollenhet till skatteverket\" så tar Seqint AB ej något juridiskt ansvar för eventuella komplikationer som kan ha uppstått av detta då det enligt lag åligger köparen (firmatecknaren) att registreringen slutförts samt att utrustningen är i korrekt skick

Hyra:
Vi tar en deposition för denna tjänst. Hela summan debiteras vid beställning. Vid återlämnandet av hyresobjektet i tid och fullgott skick krediteras depositionen. Hyreskostnaden debiteras även vid ej emottagen försändelse, utöver detta kan ytterligare kostnader tillkomma vid en sådan situation som t.ex. returtransportkostnader samt kostnad för eventuell överskriden hyrestid. Hyrestagaren ansvarar för att korrekt leveransadress angivits vid beställning.

Feltryck
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, produkttexter och bilder som tryckts felaktigt på vår hemsida.
Vi reserverar oss även mot prisjusteringar
(såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och
ev. tekniska fel i webshopen, browser eller server.

Integritetspolicy (GDPR)
Om denna kan man läs mer om på den här länken.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från SEQint's sida, som gör att SEQint AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att SEQint AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.