Kassaregister

Sam4s NR-420 + Kontrollenhet
Sam4s NR-420 + Kontrollenhet
6 791,00 SEK

Uthyrd kassa Sam4s NR-420 är ett mobilt kassaregister som kan användas med batteridrift för ambulerande verksamhet. Kassan har en inbyggd kund- och biträdesdisplay, en kvittoskrivare, och kan användas både som ett batteridrivet kassaregister för t.ex. torghandel och food trucks, eller kan kopplas som vanligt till vägguttaget. Kassan kan integreras med kortterminal och streckkodsläsare.

OBS Några prickar i displayen

Sam4s ER-260EJ inkl.kontrollenhet
Sam4s ER-260EJ inkl.kontrollenhet
7 982,00 SEK

Nyhet!
Sam4s ER-260EJ är En av Sveriges mest sålda Kassor i ny uppdaterad version!
Kassaregistret har två displayer med 2 rader/16 tecken LCD blå bakgrund.
ER-260EJ är fullt integrerbar med streckkodsläsare OPR3201 samt Nets kortterminal.

(Ord Pris 13900:-)

Sam4s ER-265EJ inkl.kontrollenhet
Sam4s ER-265EJ inkl.kontrollenhet
7 999,00 SEK

Nyhet!
Sam4s ER-265EJ är med sina praktiska funktioner idealisk för Tobak / Minilivs, lunchservering och fastfood. Inbyggd kunddisplay, kvittoskrivare och kassalåda, samt elektronisk journal på SD-kort. 15 st direkta varugruppsknappar och tydliga försäljningsrapporter. Vi programmerar din kassa med dina produkter, tjänster eller rätter, vi lägger in en Swish-knapp och anmäler till Skatteverket.

(Ord Pris 14900:-)

Sam4s ER-230EJ + Kontrollenhet
Sam4s ER-230EJ + Kontrollenhet
8 599,00 SEK

Nyhet!
Sam4s ER-230EJ är ett mobilt kassaregister som kan användas med batteridrift för tex torghandel. Kassan har en inbyggd kund- och biträdesdisplay, en kvittoskrivare, och kan användas både som ett batteridrivet kassaregister för t.ex. torghandel och food trucks, eller kan kopplas som vanligt till vägguttaget. Kassan kan integreras med kortterminal och streckkodsläsare.

(Ord Pris 14900:-)

Sam4s NR-510 inkl. Kontrollenhet
9 192,00 SEK

Nyhet!
Sam4s NR-510 är ett helt nytt kassaregister med stor och tydlig display, och tydliga 90 direkta varugruppsknappar. Bordfunktion Kassan har en stor 2rad LCD-display mörkblå bakgrund, inbyggd kassalåda med multifunktion och inbyggd kunddisplay. Passar med sina praktiska funktioner idealisk för exempelvis restaurang, lunchservering och fastfood. . möjlighet att koppla till kortterminal & scanner

(Ord Pris 17900:-)

Olympia Cm 912
Olympia Cm 912
3 395,00 SEK

Kassaregister med
Ström eller Batteri-drift
Thermo klartext printer, upptill 42 Varugrupper
Finansrapport, Dagrapport samt Månadsrapport
Scanner, Grafisk Logga, kassalåda
Går inte att koppla kontrollenhet till

Olympia Cm 941
4 496,00 SEK

Kassaregister med Ström eller Batteri-drift Thermo klartext printer, grafisk logotyp, Enkel programmering via den medföljande PC-programvaran. 99 varugrupper, 4096 PLU, tangentbord med 48 programmerbara tangenter
Går inte att koppla kontrollenhet till

Olympia Cm 942
5 296,00 SEK

Kassaregister med stor kassalåda,
Ström eller Batteri-drift
Thermo klartext printer, grafisk logotyp,
99 varugrupper,
4096 PLU,
Tangentbord med 48 programmerbara tangenter
Går inte att koppla kontrollenhet till

Olympia Cm 941F
5 496,00 SEK

Kassaregister med Ström eller Batteri-drift
Thermo klartext printer,
Grafisk logotyp,
99 varugrupper, 4096 PLU,
Platt tangentbord med 84 tangenter
Går inte att koppla kontrollenhet till

Olympia Cm 942F
5 290,00 SEK

Kassaregister med stor kassalåda,
Ström eller Batteri-drift
99 varugrupper, 4096 PLU,
Platt tangentbord med 84 tangenter
Går inte att koppla kontrollenhet till

Casio V-R200 inkl. Kontrollenhet
Casio V-R200 inkl. Kontrollenhet
16 995,00 SEK

V-R200 är ett heltäckande, Android-baserat kassasystem från Casio med IP53 klassad pekskärm som lämpar sig bra för t.ex. restaurang.

(Ord Pris 25995:-)

Casio V-R7100 inkl. Kontrollenhet
Casio V-R7100 inkl. Kontrollenhet
37 234,00 SEK

Casio V-R7100 är ett Android-baserat kassasystem som utmärks av sin tunna, ergonomiska skärm och praktiska, vinklingsbara ställ för maximal komfort vid kassadisken. V-R7100 är framtagen utan fläkt och hårddisk, vilket minimerar både oljud och vikt. Stöd för bordshantering, bongskrivare mm.

Vad är kassaregister och måste jag ha det?

Du som säljer varor och tjänster för mer än 190 400 kr per år är skyldig att ha ett certifierat kassaregister. I försäljningen ingår, förutom kontant betalning eller med kontokort, all form av elektroniska betalningar som exempelvis ”Swish”. Syftet med att registrera din försäljning är att skapa konkurrens på rättvisa villkor. Registret ska vara anmält till Skatteverket, som också genomför kontroller. De företag som inte uppfyller kraven kan komma att få en kontrollavgift på 10 000 kronor.

Vad innebär certifierat kassaregister?Kassaregister med kontrollenhet

För att ditt kassaregister ska vara godkänt måste det vara certifierat. Ett certifierat kassaregister består av två delar som ska fungera ihop:

  • En kassaapparat, exempelvis en dator eller mobiltelefon.
  • En certifierad kontrollenhet.

Kontrollenheten lagrar kassatransaktionerna på ett säkert sätt, ofta genom krypterad och signerad information. Kontrollenheten skapar en kontrollkod som lagras både i enheten och på e-journalen eller kontrollremsan. Koden skrivs också ut på kvittot. Tillverkare och leverantörer av kassaregister ska lämna in en ”tillverkardeklaration” till Skatteverket där de garanterar att kassaregistret uppfyller de tekniska kraven.

Certifierat kassaregister (krav i korthet)

Alla former av elektroniska betalningar ska enligt Skatteverket jämställas med betalning med kontokort. Exempel på elektroniska betalningar är när en kund använder sin mobiltelefon för att betala via en app. Rätt betalmedel ska synas i kassaregistret och på kvittot.
Enligt kassaregisterlagen (2007:592) måste alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning från och med 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets föreskrifter. Detta syftar till att försvåra fusk.

Skatteverket anger i sina föreskrifter att ett certifierat kassaregister består av två enheter; dels ett kassaregister med medföljande tillverkardeklaration som intygar att kassaregistret uppfyller kraven i föreskrifterna, dels en certifierad kontrollenhet för kassaregister som skall certifieras enligt kraven.

Krav i korthet

  • Ett kassaregister måste vara kopplad till en certifierad kontrollenhet som är igång och fungerar.
  • En kassaapparat måste överföra specificerad information till kontrollenheten.
  • Ett kassaregister får inte ha några andra funktioner än vad som framgår av dess dokumentation.
  • Kassaapparater får inte vara kopplade till annan utrustning som påverkar funktionernas som omfattas av föreskrifterna.
  • Ett kassasystem får inte ha någon mjukvara installerad som påverkar funktionerna som omfattas av föreskrifterna.
  • Ett kassaregister måste alltid skriva ut ett kvitto vid köp.
  • Övningskvitton, kvittokopior och förhandsnotor måste vara klart märkta så att de inte kan förväxlas med vanliga försäljningskvitton.
  • Kvitton och X / Z -rapporter måste innehålla all information som anges i föreskrifterna.
  • Kassaapparater får inte kunna skriva ut mer än en kvittokopia.
  • Kassaregister ska kunna registrera växelkassa.
  • Kassasystem ska ha en tillverkardeklaration som visar att den uppfyller föreskrifternas krav.
 

Vi är medlemmar av:

Kassaregisterrådet

IT & Telekomföretagen

kontrollenheten
i samarbete med Retail Innovation
skattedosan logoskattedosan handfull transp cert2


kassaregister Sam4s Kassaregistercasio logo small

Hur kan vi hålla så låga priser på kassaregister?

Genom att vara general agent eller general distributör
och ta produkterna direkt från tillverkningsbandet i fabriken 
och sedan sälja/distrubera de över Internet så minimeras
alla kostnader och priset till fördel för våra kunder. 

Vad är ett kassaregister?

Säljer ett företag varor eller tjänster mot kontant betalning, betalning med kontokort eller betalning med presentkort eller liknande, är det enligt regelverket för kassaregister tvunget att ha ett certifierat kassaregister. Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande utrustning som registrerar den försäljning av varor och tjänster som sker mot kontant betalning. Syftet med kravet på kassaregister är att skydda seriösa företagare mot konkurrens från oseriösa företag. Företag som är skyldiga enligt lag att ha ett kassaregister ska anmäla det till Skatteverket.

Även de som bedriver torg- och marknadsförsäljning är skyldiga att ha ett kassaregister.

Vilka krav ska ett certifierat kassaregister uppfylla?

Ett kassaregister ska vara certifierat för att godkännas av Skatteverket. Följande är krav för ett certifierat kassaregister:

  • Kassaregistret ska vara tillverkardeklarerat
  • Kassaregistret måste vara anslutet till en certifierad kontrollenhet.
  • Registreringarna i kassaregistret ska kunna läsas av och skapa en kontrollkod.

Finns det undantag?

Även om ditt företag omfattas av lagen för kassaregister kan du söka om undantag från skyldigheten att ha kassaregister. Oftast handlar det om att företagaren har ett kassaregister men inte uppfyller kraven för certifiering. Skatteverket beviljar endast undantag om företagaren kan försäkra att det finns underlag. Köpet ska därför fortfarande registreras och ett kvitto ska alltid erbjudas.