Etikettskrivare

 

Förkortningar DT= Direkt-Termo, TT= Termo-Transfer
Människor är ofta förvirrade omkring skillnaderna mellan direkt-termo och termo-transfer etikettskrivare, och vilken typ som bättre passar deras behov. Medan många av dagens modeller är dual-mode skrivare, vilket innebär att de kan skriva ut antingen termo-transfer eller direkt-termo så kan det finnas anledning att välja en ren direkt-termo, icke-dual mode skrivare. DirektTermo (DT)-skrivare behöver INTE något färgband (transferband).

För att hjälpa till med valet mellan en direkt termo skrivare eller termo-transfer skrivare, beakta följande frågor:
* Kommer du någonsin behöva skriva ut etiketter i andra färger än svart?
* kommer etiketterna behöva skannas eller har en hållbarhetstid på över 1 år?
* Kommer du att skriva streckkoder med hög densitet (dvs. begränsat utrymme)?
* kommer etiketterna att utsättas för värme eller solljus?
* Kommer du att skriva ut på en mängd olika substrat (t.ex. tidningar, filmer och folier)?

Om du svarat "ja" på någon av ovanstående frågor bör du överväga att välja termo-transfer(TT) snarare än direkt termo(DT).

TermoTransfer-skrivare behöver färgband (transferband) om TermoTransferetiketter används. Vill man använda DirektTermoetiketter används inget färgband i skrivaren.