Varje streckkodsprinter behöver etiketter eller biljetter för att kunna arbeta. För att garantera en säker funktion krävs ett etikettmaterial och ibland färgband (transferband) som håller givna specifikationer. Etikettens användning och applicering är andra faktorer som man alltid måste ta hänsyn till.

Vilken tryckteknik är bäst?

Direkttermotekniken

Valet av tryckteknik styrs nästan helt efter vad etiketterna skall användas till. Direkttermo använder man med fördel om etiketterna skall ha en livslängd av upp till 12 månader och under normala lagerförhållanden inomhus. Direkttermoetiketter skall inte exponeras för dagsljus under lång tid eftersom detta gradvis försämrar etikettens läsbarhet. Likaså, eftersom det är värme som svärtar etiketten vid ca 80ºC, bör man inte heller utsätta etiketten för alltför hög värme under alltför lång tid. En premiumetikett kan dock lagras i flera år under ideala omständigheter (ej direkt solljus, + 20º C och 60% relativ luftfuktighet).
Vid direkttermotryckning används inget transferband för att avge färg, utan skrivhuvudet har direktkontakt med ett värmekänsligt papper. När det uppvärmda skrivhuvudet nuddar papperet så blir det översta värmekänsliga skiktet på papperet svart.

 

Termotransfertekniken

Termotransfertekniken är istället avsedd för etiketter med lång livslängd, eller för etiketter med liten, finstilt text liksom bilder av olika slag. Metoden ger alltså hög kontrast i trycket och är därför bäst till kompakta streckkoder. Dessutom finns möjligheten att trycka etiketter i andra färger än svart. Det finns även en uppsjö av olika material som plast, textil eller metall förutom de vanliga pappersetiketterna.
Vid termotransfertryckning används ett transferband, även kallat färgband, för att avge färg till etiketten. Då bandet passerar mellan det uppvärmda skrivhuvudet och etiketten eller biljetten, frigörs färg som överförs till etikettytan och binder på denna.

 

Jämförelse mellan direkttermo och termotransfer

Fördelar med direkttermo
Lägre eller lika totalkostnad
Enklare byte av printmaterial
Högre tillförlitlighet då få mekaniska delar
Lägre ljudnivå
Kompaktare design
Fördelar med termotransfer
Högre tryckhastighet möjlig
Mycket hög tryckkontrast
Större utbud av olika etikettmaterial
Metall- eller plastfilm kan användas
Lämplig i tuffa miljöer
UV-tålig

Skall streckkoden tryckas som "stege" eller "staket"?

När en streckkodsetikett skapas är det viktigt att tänka på i vilken riktning som koden skall placeras. För att beskriva detta används termerna "staket" eller "stege".


En vertikalt placerad streckkod kallas staket. Det enklaste för printern är att trycka i staketriktning. När streckkoden trycks, hettas punkterna i skrivhuvudet upp och förblir upphettade tills varje streck i streckkoden är tryckt.
En stege är en horisontellt stående streckkod. När tryckningen sker i stegriktningen måste skrivhuvudet oavbrutet slås på och av för varje streck i streckkoden.

Konsekvens
För att erhålla så hög läsbarhet av streckkoden som möjligt är kontrasten, d.v.s. tydligheten i varje streck, mycket viktig. När man trycker i staketriktning får man mycket tydliga kanter på varje streck då varje punkt på skrivhuvudet "ritar" en linje. När man trycker i stegriktningen blir inte streckkodskanterna lika distinkta och kontrasten följaktligen inte lika skarp. Det är dessutom inte möjligt att trycka lika snabbt.

Men, notera att detta är en mycket generell regel. I många användningsområden där streckkoden inte behöver vara liten och kompakt, eller om rätt printmaterial används, så kan man placera strecken i valfri riktning. Allt efter eget önskemål.

Etikettmaterial & Transferband

Kom ihåg att alltid testa etikettmaterialet innan ni rekommenderar er kunds slutgiltiga materialval.

Direkttermoetiketter eller biljetter

Ekonomietiketter
En pappersetikett som är ett bra val för användning i torra inomhusmiljöer och där streckkoden trycks som "staket".

Premiumetiketter
Pappersetiketter som har ett skyddande toppskikt och en "barriär" mellan limmet (adhesivet) och själva etiketten. Detta för att etiketten väl skall kunna motstå fukt och slitage.

Termotransferetiketter/biljetter och transferband

Vellumetiketter (papper) & vaxband
Dessa etiketter är av vanligt s.k. träfritt papper och är det mest ekonomiska valet för mindre krävande etikettapplikationer och vid stora utskriftskvantiter.
Bör användas med ADC:s Standard eller Premium vaxband som ger bra svärta även vid hög tryckhastighet. Standardbandet fungerar väl i skrivhastigheter upp till 300 mm/sekund. Premiumbandet har något tjockare bläcklager, vilket ger bättre täckning/svärta vid utskrift av stora svart ytor, men samtidigt reduceras skrivhastigheten till 250 mm/sekund.

Mattbestrukna etiketter & vax/hartsband
På etiketten har man lagt på en speciell bestrykning för termotransfertryck. Denna etikett är ett bra val för miljöer där etiketten kan utsättas för friktion och nötning. Den erbjuder hög tryckkvalitet för komplicerade streckkoder och uppfyller därmed många industri- och myndighetsstandarder. ADC rekommenderar Standard eller Premium vax/hartsband för denna etikett. Dessa band kallas ibland även för hybridband p.g.a. sin blandning.

Halvblanka etiketter eller semigloss & vax/hartsband
Bestrukna etiketter är ett bra val då mycket kompakta streckkoder önskas på en blank etikett för att ge ett "exklusivt" utseende. ADC Standard eller Premium vax/hartsband bör användas för denna etikettkvalitet.

Syntet- eller plastetiketter & hartsband
Syntetetiketter är tillverkade av syntetiska plastmaterial, speciellt behandlade för att få en tryckvänlig yta. Etiketterna är lämpliga i utsatta miljöer och har perfekt fästförmåga även på böjda ytor. De erbjuder bästa möjliga tryckkvalitet liksom vidfästning av transferbandets bläck på etikettytan om främst ADC Premium hartsband används. Rena hartsband kännetecknas av mycket hög motståndskraft mot mekanisk nötning och höga temperaturer, likväl som mot kemikalier, alkohol, oljor och många lösningsmedel. ADC erbjuder även ett helt hartsbaserat extremt temperaturtåligt specialband som motstår temperaturer upp mot 200ºC. Men, även ADC:s Premium vax/hartsband fungerar väl mot många syntetmaterial och kan då ge lägre totalkostnad.

Genom att välja en syntetetikett i samma material som förpackningsfilmen kan hela förpackningen återvinnas.

Egenskaper för syntetmaterial:

Polyeten (PE)

 • Återvinningsbar
 • Vit eller transparent. Matt eller blank
 • Töjbar och flexibel. Passar till mjuka ytor

Polyester (PET)

 • Återvinningsbar
 • Vit, metalliserad eller transparent. Matt eller blank
 • Styv och dragstark
 • Tål uppvärmning till 150º C
 • UL (Underwriter Laboratories) godkända material

Polypropen (PP)

 • Alternativ till PET, men med lägre kostnad
 • Bra kemisk och mekanisk tålighet
 • Värmetåligt

Allmänt om adhesiv

Adhesivet, även kallat häftämne eller lim, har till uppgift att fästa etiketten på underlaget. Adhesiven delas in i två grupper; gummibaserade och akrylbaserade.

Gummiadhesiv

Denna typ av adhesiv smälts på papperets baksida som en tunn emulsion. Även benämningen "hot melt" används. Gummibaserade adhesiv erbjuder ofta mycket bra egenskaper vad gäller initial vidhäftning, s.k. "tack" och finns såväl permanenta som avtagbara. Vidare finns det gummibaserade adhesiv som klarar frysmiljö eller plaster med mycket mjukgörare i. UV-tåligheten kan ofta vara den tidsbegränsande faktorn om etiketten utsätts för långvarig UV-exponering.

Akryladhesiv

Denna typ av adhesiv består av akrylpolymer och kan därför göras vattenlöslig, vilket kan vara ett krav vid återvinning av förpackning och etikett. UV-tåligheten liksom motståndskraften mot lösningsmedel kan göras mycket hög. Akryladhesivet åldras långsamt och fäster bra på plaster med hög halt av mjukgörare, men har inte lika hög omedelbar vidhäftning som gummibaserade adhesiv.

Adhesivets användning

Valet av adhesiv beror bl.a. på:

 • Ytmaterialet som etiketten skall fästas på
 • Ytans form och temperatur
 • Manuell applicering eller med applikator
 • Miljön som etiketten utsätts för under sin livslängd
 • Skall etiketten kunna avlägsnas eller ej?