Klicka på länken nedan för att ladda ner manual till MyTurn och Meto D900 Pro Kösystem:

(För Q-Turn och Turn-system 3-siffrig kösystem se längre ned på sidan)

(För Vemcall pucksystem se längre ned på sidan)

Pdf my_turn_system.pdf

Vanliga Frågor MyTurn och Meto D900 Pro kösystem:

Var finns fästet till etikett-dispensern?
Svar: Fästet ligger inuti dispensern när det levereras, där man sätter i biljettrullen. (gäller endast MyTurn)


Butiken bredvid mig har också ett kösystem och när de ändrar nummer ändras mitt med, vad göra?
Svar: Ändra frekvens med hjälp av manualen eller med instruktion nedan.


Hur byter man frekvens på kösystemet?
Svar:
1. Tryck in 1, 4 och 7 samtidigt bak på fjärrkontrollen tills frekvensnumret visas. C1-C8

2. Byt frekvens genom att trycka på en annan siffra än den nuvarande frekvenssiffran.
Då visas C och den nya siffran.

3. Tryck på knappen uppe på displayen tills frekvensnumret på displayen syns. (Den kommer visa frekvensnumret i 5 sekunder.)

4. Under de 5 sekunderna: Tryck på den stora blå knappen fram på fjärrkontrollen. Då byter displayen kod till samma kod som på fjärrkontrollen.


Hur gör man när man ska använda två eller fler displayer?
Svar:
Displayerna är alla inställda på Master läge från fabrik, men användar man flera displayer så kan bara 1st display vara i masterläge och de övriga ställer man i "slave" läge (SL). Detta görs efter att man ställt in frekvenskanal (om man använder annan än standard C1).
Håll in knappen på displayens ovansida i 3 sekunder tills "SL" visas och släpp då knappen.

Displayen kommer nu automatiskt att uppdatera nummervisningen till samma som masterdisplayen. Om den inte automatiskt uppdaterar nummervisningen så beror det på att den är inställd på en annan kanal än masterdisplayen och fjärrkontrollen.

(För att ändra från slave till master håll in knappen på displayens ovansida i 3 sekunder tills "MA" visas och släpp då knappen.)


Hur justerar man ljudet på displayen?
Svar: man håller in sifferknapp 2 för att höja ljudet och sifferknapp 5 för att sänka.

Hur stänger man av ljudet helt?
Svar: man skruvar ner ljudet helt genom att hålla in siffertangent 5 tills inget ljud hörs.

Fjärrkontrollen fungerar inte, vad göra?

Svar: Prova med att byta batteriet först till ett alkaliskt (det som medföljer från fabrik är av varierande kvalitet), om detta inte hjälper så har fjärrkontrollen förmodligen skadats eftersom detta är en utsatt produkt som t.ex. ofta tappas i golvet och måste då bytas ut, tänk även på att det krävs en inkopplad MyTurn display i närheten för att fjärrkontrollen ska starta, en ny fjärrkontroll kan beställas på den här länken

Kan man använda kösystemet utomhus?
Svar: Nej dessa produkterna är inte godkända för någon form av utomhusbruk då de inte är IP-klassade, vilket innebär att eventuell fabriksgaranti upphör att gälla direkt vid sådan användning.


Q-Turn och Turn-system 3-siffrig Kösystem

 

Pdf Q-turn-manual.pdf   Pdf 3-siffrig-turnsystem-manual.pdf
     
Pdf Trådlös-fjärrkontroll-manual   Pdf Bordskonsol-manual.pdf

 Q-Turn kösystem
Q-turn kösystem

OBS! Displayerna är inställda för trådlös fjärrkontroll som standard, om man istället ska använda bordskonsol måste man därför ställa om displayen till slav-läge (SL), håll in B knappen tills SL visas i displayen och släpp då knappen. Detta gäller både de 2 och 3-siffriga displayerna. Bordskonsolen kopplas in med kabeln till A på displayen.

(A) Telefonuttag för anslutning till slavdisplay, konsol eller röstmodul;
(B) Funktions- och kodifieringsnyckel;
(C) Anslutningsuttag till extern strömkälla.

OBS!: Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten.
Installationsenhet: Sätt metallhållaren på väggen och fixera skärmen. Kabellängden är cirka 2 meter.

Displaykonfiguration: Tryck kort på tryckknappen (B) på baksidan displayen kommer att ställas på NOLL och visualisera:
1) 7 segment test (nummer 88);
2) Test av pipton;
3) Visa kodifiera (C0, C1, C2… C15, SL);
4) Talpresentation (F1, F2…F6);
5) Akustiskt tonläge (S1, S2, S3, S4);
6) Standby (t0 av, t1 på - 15 minuter);

Genom att trycka på knappen (B) är det möjligt att gå direkt till punkt 3,4,5 och 6.
För att ändra standardkonfigurationen (frekvens) välj önskad kod (C, F, S, t) och släpp knappen. Varje cykel motsvarar en kodning. För att programmera kod 1 tryck på knappen tills displayen visar C1 och tryck på fjärrkontrollen. Denna funktion är användbar när det finns två eller flera system i samma område (t.ex. i ett köpcentrum). Efter detta är det möjligt att göra en ytterligare kodning. För att ställa in standby-funktionen tryck på knappen tills indikeringen t1 visas och släpp den sedan. På detta sätt stängs displayen av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet. Vid nästa frammatning från fjärrkontrollen kommer den att visa senast visade nummer.

Den trådlösa fjärrkontrollen fungerar inte?
Om den trådlösa fjärrkontrollen slutar fungera beror det oftast på att 1. batteriet behöver bytas (den röda lampan lyser inte när man trycker på knappen) eller 2. att man tappat den i golvet eller spilt vätska på den. Prova att byta batteri först om det är äldre än 4 månader, om det inte hjälper så kan en ny fjärrkontroll beställas på den här länken

Kan man använda kösystemet utomhus?
Svar: Nej dessa produkterna är inte godkända för någon form av utomhusbruk då de inte är IP-klassade, vilket innebär att eventuell fabriksgaranti upphör att gälla direkt vid sådan användning.


Vemcall pucksystem Quick Guide

Pucksystemet är klart för användning vid leverans.
Strömsätt laddtorn och sändare.
Lägg alla puckarna i laddtornet för laddning, efter en stund
kommer numret på pucken fram i displayen.

Puckarna ska ladda minst en timme innan användning, men helst
8 timmar för att vara helt uppladdade.
Puckarna tas ut från botten av laddtornet och läggs tillbaka på
toppen efter användning.
När en puck tas ur laddtornet blinkar den i 4 sekunder, därefter är
den redo för användning.

Notera vilken puck som används till en viss order.
När ordern är klar, tryck in pucknummer på sändaren och tryck
på SEND.
T.ex. ordern för puck 16 är klar, tryck 16-SEND.
T.ex. ordern för puck 1 är klar, tryck 1-SEND.

Vemcall pucksystem inställningar

Ändra nummer på puckarna:
Placera en puck i laddningstornet. T.ex. puck nummer 1.
På sändaren:
Tryck ”1 ENTER *002 SEND”. Nu kommer pucken ändras till nummer 2.
Om du vill ändra puck nummer 2 till nummer 3, Tryck ”2 ENTER *003 SEND” o.s.v
Om pucken inte reagerar på kommandot, lyft upp pucken från laddningstornet i 2 sekunder och försök igen.

Inställning för Vibration, Blink och Ljud på puckarna:
(Trådlös operation. (Sändare)
Alla puckar måste vara aktiva – INGEN PUCK I LADDNINGSTORNET!
Vibration endast: Tryck ”911 ENTER *01 SEND”
Ljud och Blink: Tryck ”911 ENTER *02 SEND”
Vibration och Blink: Tryck ”911 ENTER *03 SEND”
Blink endast: Tryck ”911 ENTER *04 SEND”
Vibration, Ljud och Blink: Tryck ”911 ENTER *05 SEND”

Inställning för signaltid (Hur länge pucken ska signalera):
(Trådlös operation. (Sändare)
Alla puckar måste vara aktiva – INGEN PUCK I LADDNINGSTORNET!
8 sek. Tryck ”911 ENTER *11 SEND”
15 sek. Tryck ”911 ENTER *12 SEND”
30 sek. Tryck ”911 ENTER *13 SEND”
60 sek. Tryck ”911 ENTER *14 SEND”
120 sek. Tryck ”911 ENTER *15 SEND”
180 sek. Tryck ”911 ENTER *16 SEND”
Ända tills pucken är tillbaka i laddningstornet: Tryck ”911 ENTER *19 SEND”


Relevanta länkar:

Köpa köbiljetter

Köpa display (MyTurn)

Köpa fjärrkontroll (Myturn)

Köpa fjärrkontroll (Q-Turn)

Alla kösystem produkter

Köpa pucksystem

Köpa extra puckar till pucksystem