ETIKETTSKRIVARE

alt Fördelarna med att själv producera sina egna streckkodsetiketter eller biljetter är i många fall stora. Genom att ha en egen printer så får slutanvändaren bl.a.:

  • Kortare ledtider och ökad flexibilitet. Att ta fram layouter och trycka ut etiketter är en fråga om timmar och inte dagar eller veckor.
  • Korta etikettserier producerade utan höga uppstartkostnader
  • Färre kassationer. Etikettproduktionen kan ske efter behov och inga inaktuella etiketter behöver kastas.

Skrivare för streckkodsetiketter finns i flera varianter, från enkla modeller för små utskriftsvolymer till avancerade modeller med hög precision för mycket krävande industriella miljöer.

Dagens streckkodsprintrar använder nästan uteslutande en av två trycktekniker; direkttermo (DT) med direktkontakt mellan printerns skrivhuvud och det värmekänsliga papperet eller termotransfer (TT), med ett värmekänsligt transferband och vanligt papper eller plastfilm alternativt metallfolie. Mer information om teknikerna finns under rubriken "Etiketter, Transferband & Tryckteknik".

Utskriftshastigheten kan väljas mellan 50 mm/sekund och hela 300 mm/sekund. Likaså kan tryckets upplösning väljas mellan 200 dots per inch (dpi), 300dpi, 400dpi eller 600dpi. Dpi anger antalet skrivpunkter per tum (25,4 mm) och är ett mått på utskriftsprecisionen.

Upplösning

De flesta etikettskrivare trycker med antingen 200 eller 300 dpi upplösning. Beroende på val av skrivhuvud så kan samma printermodell ibland erbjuda bägge alternativen. Det är viktigt att komma ihåg att 300 dpi inte nödvändigtvis är bättre än 200 dpi. Valet av upplösning styrs mer utifrån själva applikationen. De flesta industristandarder är optimerade för utskrift och läsning av 200 dpi koder. I vissa fall kan därför 300 dpi utskrift ligga på gränsen av acceptabla toleranser. En fördel med 300 dpi är att grafik skrivs ut bättre då upplösningen är högre, likaså vid utskrifter av s.k. 2D-koder som PDF 417, Data Matrix eller Maxi Code.

400 dpi är direkt kompatibelt med 200 dpi, men med dubbla mängden punkter. Sak samma gäller förhållandet mellan 600 dpi och 300 dpi.

De högre upplösningarna 400 och 600 dpi, som fortfarande bara finns för ett fåtal skrivare, används då små, mycket kompakta streckkoder skall skrivas ut. Ofta då på syntetiska material och för elektronikindustrin. Om er kund önskar trycka ut denna typ av etiketter så krävs även hög precision, etikett efter etikett, vid placeringen av streckkoden, texten och grafiken på etiketten.

Hur styrs skrivaren?

En streckkodsskrivare styrs och kontrolleras oftast genom det kontrollspråk som printertillverkaren utvecklat. För Intermec-skrivare så kallas det vanligaste språket "Fingerprint" och Datamax-skrivare kallas det vanligaste språket MCL (Macro Command Language). Fingerprint och MCL är s.k. intelligenta språk, eller programmerbara språk, vilket innebär att skrivare kan utföra många fler "tjänster" än en skrivare som använder traditionellt statiskt språk. Skrivarens flexibilitet ökar och man måste inte alltid ha en separat persondator som styr skrivaren - utan skrivaren kan alltså även fungera som en självständig enhet. Till skrivarna kan man koppla streckkodsläsare, vågar och tangentbord. Detta reducerar naturligtvis investeringskostnaden liksom de årliga driftskostnaderna.

Men, etikettskrivare kan även styras direkt från Windows-program vilket kan vara en fördel p.g.a. dess enkelhet.

Det finns även flera streckkodsprogram som BarTender och CodeSoft som är utvecklade enbart för utskrift av etiketter med streckkoder. Dessa program kan nu även programmera RFID-taggar vid utskrift av etiketter.

Internet Printing

Det senaste inom printrar är vad som ibland kallas "Internet Printing", eller att styra en skrivare över ett nätverk. Denna teknik gör det möjligt att konfigurera och kontrollera en etikettskrivare som är placerad var som helst. Det finns alltså inte längre nödvändigtvis ett krav på att skrivaren geografiskt står bredvid en PC och styrs därifrån. Detta öppnar stora möjligheter för den som tänker kreativt. Företag kan bättre koordinera sin verksamhet och säkerställa att korrekt och helt uppdaterad information alltid används. Printern kan t.ex. "själv" kommunicera med företagets databas varje gång som en etikett skall skrivas ut.

Det är vidare möjligt att skapa ett system där skrivaren sänder ett felmeddelande till t.ex. en servicereparatörs mobiltelefon om skrivaren skulle sluta producera etiketter.

Trådlös uppkoppling och wireless

Tillsammans med att printrar nu kan styras över nätverk ger dagens möjligheter att kommunicera via trådlösa nätverk, istället för över kabel, total flexibilitet. Skrivaren kan enkelt och flexibelt flyttas runt i t.ex. en fabrik eller lager allteftersom arbetet förändras. Denna flexibilitet kan av företag utnyttjas till att snabbt kunna ställa om sin produktion med ökad konkurrenskraft som resultat.

Återförsäljare och integratörer av RFID och streckkodsystem kan idag alltså erbjuda system där kunden helt kan bestämma från vilken plats han önskar kontrollera sina etikettskrivare, liksom ha möjligheten att flytta sin utrustning så ofta han önskar.

Mobila etikettskrivare

Både Intermec och Zebra levererar mobila etikettskrivare som kan snabba upp etikettutskrift på lager och i butik. Testa gärna att räkna ut hur mycket du kan spara genom att byta från en stationär till en bärbar utskriftslösning med Zebras verktyg.