När man behöver skicka in sitt kassaregister till oss för programmeringar eller reparationer kan vi erbjuda lånemaskin.

Vid beställning av lånemaskin läggs en deposition på 3995 kr. Vid lånemaskinens återlämnande debiteras endast en avgift på 895 kr samt eventuell Tur & Returfrakt på 310 kr. Dessa priser är oberoende av hur länge vi behöver ha ert kassaregister hos oss.


Om man beräknar att arbeta utan godkänt kassaregister i mer än 1 dygn ska man enligt Skatteverkets utsaga använda sig av en godkänd lånekassa.

Vid förändring av sitt certifierade system skall man meddela skatteverket på 010-576 6060. D.v.s. när man tillfälligt ersätter sitt register med en lånekassa skall man ringa och förklara situationen.

När lånekassan ankommer till er skall erat kassaregister skickas till oss med vändande frakt. När erat kassaregister återkommer till er skall lånekassan returneras till oss med vändande frakt. Vid förseningar kommer förseningsavgift tas ut.
Lånetagaren ansvarar för låneobjektet till nyprisvärdet, gällande stöld, brand, åverkan, vårdslöshet samt papperstopp eller liknande. Eventuella skador debiteras.