I grund programmering ingår:
alt Alla grund parametrar som momssatser, decimaler, position för decimaler, moms på rabatter och returer, språkval m.m samt företags namn, adress, orgnr, telnr.

I grund programmering lite ingår:
Alla grund parametrar som momssatser, decimaler, position för decimaler, moms på rabatter och returer, språkval m.m samt företags namn, adress, orgnr, telnr. och 8 varugrupper* med namn och moms

I grund programmering lite plus ingår:
Alla grund parametrar som momssatser, decimaler, position för decimaler, moms på rabatter och returer, språkval m.m samt företags namn, adress, orgnr, telnr. och 15 varugrupper* med namn och moms

I grund programmering lite ultra ingår:
(endast tillgänglig för Sam4s NR-510 och Casio SE modeller)
Alla grund parametrar som momssatser, decimaler, position för decimaler, moms på rabatter och returer, språkval m.m samt företags namn, adress, orgnr, telnr. och 24 varugrupper* med namn och moms.