Köpare/Hyrestagare

Priser och Betalning:
Priserna på enettos hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. enetto.com äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. För EU medlemsländer (ej Sverige) tillkommer ingen Moms från enetto.com om man uppger sitt EU VAT ID.

Kortbetalning:
Betala med ditt Visa, MasterCard, AMEX, Diners eller Discover Card. Pengarna dras från ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs mycket säkra. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet - 3D-Secure - en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet. Som inlösare använder vi Klarna & Payson.

Fakturaköp:
I samarbete med Klarna & Payson kan vi erbjuda betalning mot 30 dagars faktura (Stat/Kommun/Landsting alltid 30 dagar om godkänd av Klarna/Payson). När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt org.nummer. Leverans sker till den adress som angivits i beställningen med Payson/Klarna, fakturaadresser i andra länder än leveransadressen är inte tillåtna. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18år. Enetto kan inte göra några ändringar på fakturan efter lagd beställning som t.ex. ändra fakturaadress eller lägga till referensnummer, då måste man istället kontakta Payson eller Klarna.

Leveransvillkor och leveranstid:
Tack vare ett effektivt samarbete mellan våra olika avdelningar, Postnord, UPS och DHL kan enetto.com erbjuda mycket snabba leveranser till låga fraktkostnader. På alla leveranser tillkommer fraktkostnad som beräknas fram vid slutet av en beställning. I vissa enstaka fall vid mycket stora skrymmande försändelser kan kostnad för pall tillkomma. Anges ett felaktigt postnummer som leveransadress vid beställning som t.ex. går till en boxadress så debiterar fraktbolagen en straffavgift.
Vid beställning vardag före kl 13.00 sker normalt, med undantagen fritt levererad, leverans nästa vardag (gäller ej produkter som är beställningsvaror eller skickas från annan leverantör). Paketen skickas vanligtvis med Postnords företagspaket men kan även skickas med UPS eller DHL beroende på produkt och destination, leveransen sker till adressen som angivits i beställningen med Payson/Klarna under vardagar (gäller inte MyPack som levereras till närmsta ombud). Fraktbolagen levererar företagspaket utan att kontakta dig först. Om man behöver en produkt levererad före en speciell dag kan det vara en god idé att kontakta oss först för att säkerhetsställa att detta är möjligt. Vid eventuell fördröjd leverans ansvarar respektive fraktbolag förrutsatt att korrekt leveransadress angivits av köparen vid ordertillfället. I vissa speciella fall kan en försändelse behöva skickas som MyPack (ombudsleverans) även om det står något annat på beställningen, som t.ex. om det är en bostadsadress som inget företag är registrerat på eller om adressen är en lägenhet med portkod. Om du bor på en lantbrevbärarlinje (näst sista siffran i postnumret är en nia) så tillkommer en eller flera leveransdagar.

Vid ej utlöst försändelse
Ej utlösta försändelser oavsett betalnings- eller leveransvillkor tillkommer fraktkostnader tur och retur, tillkommer gör även en ompackningsavgift på 20% som våra leverantörer tar ut, dessa avgifter tillkommer på beställningens totala summa. Faktura på beloppet skickas med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Sökdatabas, produkttexter och bilder för passande/kompatibla tillbehör & förbrukningsvaror.
Vår sökdata bas är en av de största i Europa, man bör dock ha i åtanke att
sökresultat och ev. produktbilder på våra sidor är att betrakta som en ledvisning om t.ex. vilka kvittorullar som passar
respektive märke och modell av kassaregister, då uppgifter och bilder från respektive tillverkare kan variera kan enetto.com inte garantera eller ta ansvar för att dessa stämmer till hundra procent, man bör därför mäta eller kontrollera produktspecifikation för att vara helt säker på att förbrukningsmaterialet verkligen är kompatibelt.

Språk (översättning)
Vid val av annat språk än Svenska så sker översättningen av en automatisk tjänst vilket innebär att vissa fel kan förekomma som enetto.com inte ansvarar för. Tjänsten är endast avsedd för att underlätta vid språksvårigheter och går inte att förlita sig på till hundra procent.

Supportavtal:
Uppsägning skall ske skriftligt 1 månad före det avtalade supportavtalets utgång, i annat fall förlängs avtalet med ett år. Debitering sker årsvis.
Vad som innefattas i Tele/e-post support går att läsa här. Avtalet gäller per produkt, d.v.s för t.ex. 2st kassaregister behövs 2st avtal.

Insändande av varor (Return Materials Authorization, RMA):
För reparationer (inom & efter garantitiden), programmeringsuppdrag,
felsökning och dyligt krävs ett giltigt kontrollnummer och en korrekt
postadress som kan fås efter korrekt insänd felanmälan. Då vår lagerhantering kräver det kan paket insända
utan kontroll nummer ej behandlas utan returneras automatiskt till avsändaren. Gällande
fabriksgarantier så skall endast original tillbehör användas i maskinen (kvittopapper/färgband)
för att garantin skall vara giltig. Fabriksgarantier innefattar inte i någon form fraktkostnader.
Anmälan om fel vid leverans skall anmälas inom 5 dagar från leveransdagen via e-post med leveranskvitto för att behandlas, efter 5 dagar betraktas produkterna som felfria vid leverans och en felanmälan ska istället göras om något fel upptäcks.
Transportskadat gods skall omedelbart anmälas till posten kundtjänst tel: 0771-33 33 10. Ej inlämnade uppgifter som efterfrågas vid special tillverkning som i sin tur fördröjer leveransen kan debiteras med en lager kostnad. Om felanmälan gjorts med alternativet \"eget bud tur och retur\" så åligger det ägaren av produkten att transportera produkten fram och tillbaka själv eller via eget fraktbolag, produkter kan max förvaras hos enetto i 3 månader, efter det avyttras produkten.

Produkterna säljs inte på försöksbasis. Du bör försäkra dig om att produkten kommer att vara lämplig för dina behov innan du gör ett köp. Vi accepterar inte automatiskt returer/reklamationer p.g.a att du har ångrat dig, om du inte vet hur man använder eller installerar den produkt du beställt, om du beställt fel antal av produkten, om produkten är felaktigt installerad av t.ex. en icke fackman inom respektive produktkategori, eller om den inte innehåller en särskild funktion eller egenskap som antogs att det kan ha haft. Du bör kontrollera med en säljare, din systemleverantör eller med tillverkaren om du känner dig osäker. Installationsservice och utvecklingssupport är inte inkluderade i produktpriserna, om sådan tjänst önskas så får man skicka in en separat offertförfrågan via kontaktformuläret som vi sedan vidarebefodrar till respektive leverantör för prisuppgift. Vi levererar produkter avsedda för affärsverksamhet och tjänster till företag och organisationer (b2b). Följaktligen gäller inte konsumentlagstiftning sådana transaktioner.

Äganderättsförbehåll:
Alla varor förblir enetto.com's egendom tills dess att full betalning har erlagts.

Garanti:
Garantin på produkterna i vårt sortiment lämnas av tillverkaren. Det är alltså tillverkaren som ansvarar för att produkten uppfyller sin produktspecifikation. Garantin omfattar fel som är ursprungliga, som alltså kan härledas till fabriken och tillverkningen av produkten.

Ansvar för fel I förhållande till näringsidkare:
Föreligger fel som enetto ansvarar för, åtar sig enetto att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Enetto äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Enetto's ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor.Varumärke kan ändras vid lager brist. Enetto bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, böter, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Vi polisanmäler alla falska beställningar och bedrägeriförsök.
Vi följer köplagen enl. b2b

Programmering Kassaregister:
Om du beställt ett kassaregister med programmering skall programeringsuppgifterna vara oss tillhanda inom 7 dagar, i annat fall kommer en standard programmering att läggas in i kassaregistret. Detta gäller även momssatser på varugrupper, om man inte specifikt uppger vilken moms en varugrupp skall ha så programmeras standard moms.

Certifierade kassaregister/kassasystem:
Modifiering av kassasystemet på egen hand och/eller via otillåten dokumentation eller programvara är ett lagbrott som köparen personligen står ansvarig för. Gällande tjänsterna \"uppgradering\", \"programmering\" och \"registrering av kassaregister/kontrollenhet till skatteverket\" så tar enetto ej något juridiskt ansvar för eventuella komplikationer som kan ha uppstått av detta då det enligt lag åligger köparen (firmatecknaren) att registreringen slutförts samt att utrustningen är i korrekt skick. Från och med 2023-04-01 kan Skatteverket inte ta emot anmälningsuppgifter från annan än den som uppgifterna avser, 7 kap Skatteförfarandelagen, SFL. Anmälan sker via Skatteverkets e-tjänst, Anmäl, ändra, felanmäl och avanmäl kassaregister, För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation av behörig firmatecknare. 

Larmbågar/Varularm och övriga produkter som kräver installation:
Varularmsbågar säljs med premissen att en behörig fackman inom varularm anlitas av kund för installationen. Enetto har inga egna installationstekniker utan säljer endast hårdvaran till dessa system, Enetto ansvarar inte för bristfälliga installationer som kan skada produkten eller påverka produktens räckvidd och/eller funktion. När installationen påbörjats överlåtes således ansvaret till installatören enligt köplagen 30 § samt 37 §.

Hyra
Vi tar en deposition för denna tjänst. Hela summan debiteras vid beställning. Vid återlämnandet av hyresobjektet i tid och fullgott skick krediteras depositionen. Hyreskostnaden debiteras även vid ej emottagen försändelse, utöver detta kan ytterligare kostnader tillkomma vid en sådan situation som t.ex. returtransportkostnader samt kostnad för eventuell överskriden hyrestid. Hyrestagaren ansvarar för att korrekt leveransadress angivits vid beställning.

Feltryck
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, produkttexter och bilder som tryckts felaktigt på vår hemsida. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel i webshopen, browser eller server.

Integritetspolicy (GDPR)
Finns stipulerade på den här länken och godkänns i och med godkännande av köpvillkoren.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från enetto's sida, som gör att enetto ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att enetto.com befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.