Faropiktogram på rulle Farosymbol skadliga produkter

371,00 SEK
inkl.moms: 463,75 SEK
Rabatt
Artikelnummer: EFGHS0702
Etiketterna går att köpa med måtten 20x20 mm 1000 styck, 50x50 mm 500 styck och 100x100 mm 500 styck och är gjorda i ett slittåligt plastmaterial (PP).
Välj storlek millimeter

Etiketter med faropiktogram på rulle för skadliga produkter

Etikettrulle med faropiktogram för skadliga produkter. Klisterlapparna kommer på rulle med 500 eller 1000 etiketter per rulle.  Etiketterna går att välja i storlekarna 20x20, 50x50 och 100x100 mm med 1000 eller 500 etiketter per rulle beroende på storlek (välj ovan).

Etiketterna är gjorda i ett slittåligt plastmaterial (PP).

Detta piktogram används för skadliga produkter, vilket bl.a. innefattar följande produkter enligt Kemikalieinspektionen:

Ämnen som medför akut toxicitet
Ämnen som är frätande eller irriterande på huden
Ämnen som orsakar allvarlig ögonskada eller ögonirritation
Ämnen som orsakar luftvägs- eller hudsensibilisering
Ämnen som medför specifik organtoxicitet vid enstaka exponering
Ämnen som är farliga för ozonskiktet
Faror som ingår:

Skadlig vid förtäring
Skadlig vid hudkontakt
Skadlig vid inandning
Irriterar huden
Orsakar allvarlig ögonirritation
Kan orsaka allergisk hudreaktion
Kan orsaka irritation i luftvägarna
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären

SPECIFIKATIONER
Etikettens bredd 20 mm 50 mm 100 mm
Etikettens höjd    20 mm 50 mm100 mm
Häftämne              Permanent
Perforering           Nej
Material                Plast (polypropen)
Färg                      Vit , Röd , Svart
Etiketter per rulle 1000st (för 20x20 mm)
                                   500st (för 50x50 mm)
                                   500st (för 100x100 mm)

Medium                  Rulle