pdf
Ladda ned
Manual till Sam4s:
ER-260
 ER-260EJ/265EJ
ER-230
ER-230EJ
ER-280/285
ER-390/420/430
NR-420/NR-300
NR-510

 Här kan du snabbt få svar på de vanligaste supportfrågorna rörande ditt Sam4s kassaregister.
Till höger på denna sida kan du även ladda ned en manual till ditt Sam4s kassaregister.


(Support för Casio kassaregister hittar du genom att klicka här)


(Support för Olympia kassaregister hittar du genom att klicka här)

 

1a. Fråga: Jag har precis kopplat in mitt nya kassaregister men när jag försöker slå i något piper det bara och en felkod visas i displayen som t.ex. E00, vad är fel?

Svar: Det vanligaste felet är att kontrollenheten inte är inkopplad eller är inkopplad i fel port på kassaregistret, kontrollenheten måste alltid kopplas in i port 1 som är märkt "SER #1"
(gäller ej den äldre versionen av Er-260 som bara har en port).

Ett annat vanligt fel är att man använder decimaltecken när man slår in beloppet vilket inte fungerar.

Exempel på ett korrekt inslaget köp av en vara som kostar 10kr:
Nyckel i REG-läge Tryck [1] [0] [00] [varugrupp 1-15] [Sub Total] [Kontant]

Kontrollera även att det finns kvittopapper i kassaregistret och att kvittorullen är korrekt monterad.

Om ovanstående inte löser problemet fortsätt till fråga 1b1b. Fråga: Mitt kassaregister har låst sig och står bara och piper, vad ska jag göra?

Svar: 
Prova att trycka på [CLEAR] tangenten i REG, X och Z nyckel-läget först för att se om felet släpper, samt prova även att trycka på [KONTANT] tangenten i REG läget.

Koppla ur strömkabeln till kassaregistret från vägguttaget i 10 sekunder och sätt tillbaka den.
Testa om kassaregistret fungerar nu.

Om det står EJ FULL, EJ LINES eller VARNING i displayen måste den elektroniska journalen tömmas se dessa instruktioner

Om felet ändå är kvar måste nedanstående procedur utföras:
(halv återställning)

För Sam4s ER-260:
(Gäller den äldre modellen, för nya ER-260EJ med 2-radig blå display se längre ner på sidan)
• Slå av strömbrytaren på kassaregistrets högra sida i minst 10 sekunder.

• Sätt i nyckeln märkt C
• Vrid nyckeln till serviceläget (läget efter PGM, nyckel rakt ned)
• Tryck och håll ner KONTANT
• Slå på strömbrytaren på kassaregistrets högra sida
• Vänta till ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR **** skrivs ut
• Släpp KONTANT
• Vrid nyckeln till REG och testa kassan
• Byt tillbaka till önskad nyckel


För Sam4s ER-230:
(Gäller den äldre modellen, för nya ER-230EJ med 2-radig blå display se längre ner på sidan)
1. Slå av strömbrytaren på kassaregistrets högra sida i minst 10 sekunder.

2. Tryck och håll ner SBTL
3. Slå på strömbrytaren på kassaregistrets högra sida
4. Vänta till ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR OK**** skrivs ut
5. Släpp SBTL
6. Testa om kassan nu fungerar


För Sam4s ER-280, ER-285
• Slå av kassan med strömbrytaren på höger sida i minst 10 sekunder

• Sätt i nyckeln märkt P
• Vrid nyckeln till PGM-LÄGET
• Tryck och håll ner KONTANT
• Slå på kassan med strömbrytaren på höger sida
• Vänta till ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR **** skrivs ut
• Släpp KONTANT
• Vrid nyckeln till REG och testa kassan
• Byt tillbaka till önskad nyckel


För Sam4s ER-390, ER-420 och ER-430
• Slå av kassan med strömbrytaren på höger sida i minst 10 sekunder

• Sätt i nyckeln märkt P
• Vrid nyckeln till PGM-LÄGET
• Tryck och håll ner SUBTOTAL
• Slå på kassan med strömbrytaren på höger sida
• Vänta till ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR **** skrivs ut
• Släpp SUBTOTAL
• Vrid nyckeln till REG, logga in en kassör och testa kassan
• Byt tillbaka till önskad nyckel


För Sam4s NR-420, NR-300 och ER-230EJ
• Stäng av kassan med strömbrytaren på baksidan.
• Tryck och håll ner SUBTOTAL.
• Slå på kassan med strömbrytaren på baksidan.
• Släpp SUBTOTAL knappen och tryck KONTANT - KONTANT.
• Vänta tills ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR OK**** skrivs ut.
• Testa om kassan fungerar.


För Sam4s NR-510, ER-260EJ och 265EJ
• Stäng av kassan med strömbrytaren på sidan.
• Vrid nyckeln till PGM.
• Tryck och håll ner SUBTOTAL.
• Slå på kassan med strömbrytaren på sidan.
• Släpp SUBTOTAL knappen och tryck KONTANT - KONTANT.
• Vänta tills ett kvitto märkt **** INITIAL CLEAR OK**** skrivs ut.
• Testa om kassan fungerar.


1c. Fråga: Det står "closed" i displayen och man kan inte slå in något, vad göra? 

Svar: Se till att kassaregistret är i REG-läge och slå in [1] [Kassör]


1d. Det står E5 eller E05 i displayen och det går inte att slå in något?

Gäller ER-260

Svar: Felkoden betyder enligt manualen "tvång på kassadeklaration" men har även en förmåga att dyka upp när kassaregistret helt eller delvis tappat programeringsminnet, d.v.s. varit frånkopplad från elnätet för länge så att backup batterierna laddats ur. ER-260:s backup batterier håller minnet i upptill max 60 dagar, om den tappar minnet måste denna tjänst beställas.

Slutsats: om detta fel dyker upp på ett kassaregister som aldrig programmerats med att ha kassadeklaration så har minnet förlorats/blivit korrupt och kassaregistret måste omprogrammeras.

Tips: Om kassaregistret inte ska användas under en längre tid, lämna alltid strömkabeln inkopplad, strömbrytaren påslagen och nyckeln i OFF läget. på så vis kan man undvika att behöva lämna in kassaregistret för en programmeringsåterställning.


1e. Fråga: Jag har utfört/kontrollerat punkt 1a, 1b, 1c & 1d men kassan fungerar fortfarande inte?

Svar: Kontrollera även att kontrollenheten inte blinkar eller lyser rött, om den gör det, koppla ur strömkabeln till kassaregistret från vägguttaget i 10 sekunder och sätt tillbaka den. Lyser/blinkar den fortfarande rött så är troligtvis minnet fullt och kontrollenheten måste bytas ut. (om kontrollenheten är 5år eller äldre).

I annat fall behöver kassaregistret lämnas in för en felsökning, klicka här för att gå till felanmälan.


2. Fråga: Hur sätter man i eller byter kvittorulle? (Felkod E8 el. PER = papper slut)


Svar: 
Man tar bort locket över kvittorullen, lägger i en ny kvittorulle och fäller upp den lilla blå spaken, 

därefter matar man in pappret i springan baktill på printern (se bild nedan).
Normalt så matar skrivaren fram kvittot en bit automatiskt när pappret förts in korrekt.
Sam4s byta kvittorulle

När den nya kvittorullen är installerad fäller man ned den blå spaken igen och sätter tillbaka locket över kvittorullen,
Om inte felkoden försvinner från displayen kan man ibland behöva trycka på [Clear] tangenten.3. Fråga: Varför kommer det bara ut tomma kvitton utan text?

Svar: 
Kontrollera att du använder en kvittorulle av typ thermo och se till att pappret ligger åt rätt håll annars fungerar det inte. 

Kvittorullar till Sam4s ER-260, ER-260EJ, ER-265EJ, ER-280, ER-285, ER-390 och NR-510

Kvittorullar till Sam4s ER-230, ER-230EJ, NR-420 och NR-300

Kvittorullar till Sam4s ER-420 och ER-4304. Fråga: Hur skriver man ut dag och månads rapporter:
(Tips: Skriv ut rapporten i X-läget först och kontrollera den)

För Sam4s ER-260:
(Gäller den äldre modellen, för nya ER-260EJ med 2-radig blå display se längre ner på sidan)

Dagrapport: Nyckel i Z-läget tryck KONTANT

Månad/period rapport: Nyckel i Z-läget tryck KORT

För Sam4s ER-230, ER-280, Er-285, ER-390, ER-420, ER-430:

Dagrapport: Nyckel i Z-läget tryck 1 SubTotal

Månad/period rapport: Nyckel i Z-läget tryck 201 SubTotal


För Sam4s NR-420, NR-300, NR-510, ER-260EJ, ER-265EJ och ER-230EJ:

Dagrapport: Nyckel i Z-läget tryck fyra gångerKONTANT

Månad/period rapport: Nyckel i Z-läget tryck tre gångerKONTANT och sedan tryck [2] KONTANT

OBS! har man en Westint kortterminal kopplad till måste man även göra ett dagsavslut på den via kassan:
För Sam4s NR-420, NR-300 och NR-510:
Z-läge 5 Kontant 2 Kontant

För ER-260EJ, ER-265EJ och ER-230EJ:
Z-läge 6 Kontant 2 Kontant4a. Fråga: Summorna stämmer inte riktigt på rapporten, kan kassaregistret räkna fel? 

Svar: Nej ett kassaregister kan omöjligt räkna fel, beräkningarna utförs av en matematisk processor och precis som en miniräknare har kassaregister inte kapacitet att gå utanför ramarna och "hitta på" en summa som inte är exakt korrekt. Människor kan göra och gör fel, stämmer inte summorna på dag-rapporten är det personen som använt kassaregistret under dagen som slagit in något felaktigt. I de flesta fall kan man skriva ut den elektroniska journalen och på så sätt hitta det felaktiga inslaget. Andra vanliga orsaker är att man föregående dag tagit ut rapporten i X-läge istället för Z-läge eller att man misstolkar Grand Total summorna (GT) på rapporten då dessa (enligt lag) inte ska nollställas.4b. Fråga: Summorna på rapporten verkar inte nollställas, är det något fel på kassaregistret?

Svar: Nej det är inget fel, antingen har du tagit ut rapporten i X-läget istället för the korrekta Z-läget föregående dag, eller så är det Grand Total summorna (GT) du ser och dessa ska enligt lag aldrig nollställas.4c. Fråga: Jag har precis skrivit ut en dag rapport och ser att någon måste ha gjort ett kraftigt felslag under dagen, kan jag göra en retur på beloppet?

Svar: Ja men bara om du har skrivit ut dag rapporten med nyckel i X-läget, är rapporten däremot utskriven i Z-läget finns det inget man kan göra eftersom beloppen är nollställda, vilket skulle innebära att nästa rapport kommer att hamna på en negativ total summa om man gjorde en retur. Man kan lokalisera felslaget genom att skriva ut den elektroniska journalen, se manualen för respektive modell. Man kan undvika detta problem genom att varje dag skriva ut en rapport i X-läget, kontrollera och rätta till eventuella fel och sedan skriva ut den slutgiltiga dag rapporten i Z-läget.5. Fråga: Var registrerar jag mitt kassaregister och kontrollenhet?

Svar: 
På Skatteverkets webbplats med hjälp av e-legitimation, får att gå till registreringen klicka här.

Skatteverket kan från och med 2023-04-01 inte ta emot anmälningsuppgifter från annan än den som uppgifterna avser, 7 kap Skatteförfarandelagen, SFL. Anmälan sker via Skatteverkets e-tjänst, Anmäl, ändra, felanmäl och avanmäl kassaregister, för att använda e-tjänsten krävs e-legitimation av behörig firmatecknare.

Uppgifter du behöver ha vid registrering:

Organisationsnummer

Adress där försäljning ska bedrivas med kassaregistret

Boxens, modell, version och serienummer: 
står angivet på silverlapp under boxen

Kassans modell och serienummer:
står angivet på silverlapp under
eller på sidan av kassan

Kassaregistrets version:
För ER-serien (utom modeller som slutar på EJ)
:

får du fram genom att sätta C-nyckel i serviceläge, dvs rakt ned, tryck sedan 50 SBTL, ett kvitto med denna information skrivs då ut.
Alternativt så är versionsnumret även angivet i webbutiken om man går in på respektive produkt.

För NR-420, NR-300 och ER-230EJ:

Flytta nyckelpositionen till SERVICE LÄGE.
Tryck: 6-KONTANT-KONTANT.
Ett kvitto med programversionen skrivs ut.

För NR-510, ER-260EJ och ER-265EJ:
Vrid nyckeln till SERVICE LÄGE (RAKT NED, kl.6) C-nyckel måste användas.
Tryck: 6-KONTANT-KONTANT.
Ett kvitto med programversionen skrivs ut.
Tryck CLEAR, vrid tillbaka nyckeln till REG. LÄGE

Har ditt kassaregister journalminne eller kontrollremsa?
ER-230, 260, 265, 280, 285 och NR-420, 510, 300 har journalminne
ER-420, 430 har kontrollremsa6. Fråga: Momsen verkar inte beräknas rätt fast den är inställd på 25%, vad är fel?

Svar: Tänk på att kassaregistret räknar momsen baklänges, så vid en försäljning på tex. 10kr ska korrekt moms vara 2kr, du kan enkelt simulera detta med hjälp av en miniräknare, slå in 8 * 1.25 så ser du att summan blir 10.

7. Fråga: Hur ändrar man tid och datum?


För ER-260:
(Gäller den äldre modellen, för nya ER-260EJ med 2-radig blå display se längre ner på sidan)

TID:
1. Vrid nyckeln till PGM.
2. Slå in tiden TTMM (t.ex. 0914).
3. Tryck [X/TIME].
4. Avsluta med [KONTANT].
DATUM:
1. Vrid nyckeln till PGM.
2. Slå in datumet ÅÅMMDD (t.ex. 090824).
3. Tryck [X/TIME].
4. Avsluta med [KONTANT].

För ER-230, ER-280, ER-285, ER-390, ER-420 och ER-430:
1. Flytta nyckelpositionen till P läge.
2. För att starta programmeringen, tryck:
[1] [3] [0] [0] [SBTL]
3. Slå in tiden, måste vara fyra siffror (t.ex. 0930), tryck [X/TIME].
T T  MM [X/TIME]
4. Slå datumet i MM (månad) DD (dag) och ÅÅ (år) format, tryck [X/TIME].
MM -  DD -  ÅÅ -  [X/TIME]
5. Tryck [KONTANT] för att avsluta programmeringen.
6. Flytta nyckelpositionen till REG läge.

För NR-420, NR-300, NR-510, ER-260EJ, ER-265EJ och ER-230EJ
1. Flytta nyckelpositionen till PGM LÄGE
2. Tryck [6] KONTANT KONTANT.
3. Slå in rätt tid med siffertangenterna, t.ex. 0845
4. Tryck KONTANT.
5. Slå in datumet i ordning ÅÅMMDD, t.ex. 150101 för 1 januari 2015.
6. Tryck KONTANT. Kontrollera i displayen att du programmerat rätt.
7. Tryck CLEAR CLEAR.
8. Flytta nyckelpositionen tillbaka till REG LÄGE.


 
8. Fråga: Hur slår man in växelkassan i början på dagen?

För Sam4s ER-260:
(Gäller den äldre modellen, för nya ER-260EJ med 2-radig blå display se längre ner på sidan)
Slå in beloppet och tryck på [INBETALT]


För ER-230, ER-280, ER-285, ER-390, ER-420, ER-430, NR-420, NR-300, NR-510, ER-260EJ, ER-265EJ, ER-230EJ:
1. Tryck [INBETALT]

2. Slå in beloppet och tryck [KONTANT]
3. Avsluta med att trycka på [INBETALT]

Växelkassan nollställs automatiskt när man skriver ut Dagrapporten (Z-läge).9. Fråga: Hur lägger man till/ändrar moms i kassaregistret?

Svar: Eftersom momssatserna är förinställda i kassaregistret behöver man bara ställa in vilken moms respektive varugrupp/PLU ska vara inställd på, se nedan:


För ER-260:
(Gäller den äldre modellen, för nya ER-260EJ med 2-radig blå display se manualen sid.15)

1. Sätt nyckeln i programläge: PGM
2. Tryck 1 0 0 [SBTL]
3. Tryck in följande serie för varje varugrupp som ska ändras: (VRG = varugruppstangent 1 till 15)

För 25% moms tryck: 0 0 1 0 [X/TIME] [VRG]
För 12% moms tryck: 0 0 2 0 [X/TIME] [VRG]
För 6% moms tryck: 0 0 3 0 [X/TIME] [VRG]
För 0% moms tryck: 0 0 0 0 [X/TIME] [VRG]

4. Avsluta programmeringen med [KONTANT]
5. Sätt nyckeln i Reg-läge igen


För ER-230, ER-280, ER-285, ER-390, ER-420 och ER-430:
1. Sätt nyckeln i programläge: PGM
2. Tryck [1] [0] [0] [SBTL]
3. Tryck in följande serie för varje varugrupp/PLU som ska ändras (VRG = varugrupp/PLU tangent 1 till 15)

För moms 25% tryck: [VRG] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 [X/TIME]
För moms 12% tryck: [VRG] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 [X/TIME]
För moms 6% tryck: [VRG] 0 2 0 0 0 0 0 0 0 [X/TIME]
För moms 0% tryck: [VRG] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [X/TIME]

4. Avsluta programmeringen med [KONTANT]
5. Sätt nyckeln i Reg-läge igen


För NR-420, NR-300, NR-510, ER-230EJ, ER-260EJ och ER-265EJ:
Se sid.15-16 i manualen som finns att hämta högst upp till höger på denna sida.


10. Fråga: Jag vill programmera om mitt kassaregister, hur går jag tillväga?

Svar: Det går att programmera om det mesta själv med hjälp av manualen (uppe till höger på denna sida), men skulle man villja ha hjälp med detta går det att skicka in kassaregistret till oss för omprogrammering, tjänsten måste då beställas på den här länken11. Fråga: Kan flera företag dela på ett kassaregister?

Svar: Nej det är dessvärre omöjligt eftersom kassaregister bara kan ha 1st org.nummer programmerat, och kontrollenheten lagrar alla inslag under detta org.nummer. Behöver man ha flera företag på samma enhet så rekommenderas istället den här lösningen med kontrollenhet CF Multi user som tillval.


 
12. Fråga: Det står EJ FULL, EJ LINES, EJ LINJE eller liknande i displayen och det går inte att slå in något i kassaregistret?

Svar: Det betyder att det elektroniska journalminnet är fullt och måste antingen skrivas ut, skickas till kontrollenhet eller skickas till SD-kort. (SD-kort är extra tillbehör till vissa modeller).

OBS!!! Denna nollställningsprocedur kan ta flera minuter. Avbryt inte, utan vänta tills det lilla kvittot kommit ut.

Skriva ut och nollställa:
* var noga med att tillräckligt med papper finns i printern
För Sam4s ER-260:
(Gäller den äldre modellen, för nya ER-260EJ med 2-radig blå display se längre ner på sidan)

Nyckeln i X-läge
slå 300-KONTANT vänta tills kassan skrivit klart,
vrid nyckeln till Z-läge, slå 399-KONTANT
Efter några minuter när ett litet kvitto kommit ut är journalen tömd och nollställd.
Vänta till detta kvitto skrivits ut – avbryt INTE.

För Sam4s ER-230, ER-280, Er-285, ER-390, ER-420, ER-430:
Flytta nyckelpositionen till X-läge, slå 300-SBTL, vänta tills kassan skrivit klart.
(Om man endast önskar skriva ut ett begränsat antal kvitton, kan utskriften avbrytas genom att
trycka på CLEAR två gånger.)
Flytta nyckelpositionen till Z-läge, slå 399- SBTL. Efter några minuter, när ett litet kvitto
kommit ut, är journalen nollställd.
Flytta nyckelpositionen till REG-läge.

För Sam4s NR-420, NR-300 och ER-230EJ:
1. Flytta nyckelpositionen till MANAGER LÄGE.
2. Tryck KONTANT KONTANT.
3. Tryck [8] KONTANT KONTANT.
4. Journalen skrivs nu ut. När utskriften stannar och E.J RAPPORT UTSKRIVEN
skrivs på kvittot är utskriften klar.
5. Flytta nyckelpositionen till Z LÄGE.
6. Tryck [2] KONTANT.
7. Vill du fortsätta nollställningsproceduren, bekräfta med KONTANT, för att
avbryta tryck CLEAR.
8. Om du valde att nollställa journalen, vänta tills ett kvitto med texten
E. JOURNAL NOLLSTÄLLD skrivits ut.
9. Tryck CLEAR-3-POSITION för att återgå till REG. LÄGE.

För Sam4s NR-510, ER-260EJ och ER-265EJ:
1. Nyckeln till X LÄGE.
2. Tryck KONTANT KONTANT.
3. Tryck [9] KONTANT KONTANT.
4. Journalen skrivs nu ut. När utskriften stannar och E.J RAPPORT UTSKRIVEN
skrivs på kvittot är utskriften klar.
5. Vrid nyckeln till Z LÄGE.
6. Tryck [2] KONTANT.
7. Vill du fortsätta nollställningsproceduren, bekräfta med KONTANT, för att
avbryta tryck CLEAR.
8. Om du valde att nollställa journalen, vänta tills ett kvitto med texten
E. JOURNAL NOLLSTÄLLD skrivits ut.
6. Vrid tillbaka nyckeln till REG LÄGE.

Skicka till kontrollenhet: OBS! endast ER modeller (utom modellerna ER-230EJ, ER-260EJ och ER-265EJ)
(Med detta alternativ kan endast en auktoriserad Sam4s återförsäljare läsa av journalen, p.g.a. detta rekommenderas alternativet skriva ut och nollställa och skicka till SD-kort i första hand)
Nyckeln i Z-läge, slå
999-SUBTOTAL vänta till ett kvitto med texten ”ELEKTRONISK JOURNAL NOLLSTÄLLD” skrivits ut.

Skicka till SD-kort:  (tillbehör till vissa modeller, rekommenderas):
(SD-kort upptill max 32GB och formaterat i FAT32 fungerar i Sam4s kassaregister, vi har även fått in en del rapporter att det inte fungerar med vissa SD-kort från fabrikat Verbatim)

För ER-serien:
(utom modellerna ER-230EJ, ER-260EJ och ER-265EJ)

1. Se till att SD-kortet sitter i läsaren.
2. Vrid nyckeln till S-läget (rakt ned, C-nyckeln måste användas.)
3. Slå 101-SUBTOTAL. Vänta till tömningen är klar.
4. Vrid nyckeln till Z-läge, slå 399- SUBTOTAL. Efter några minuter, när ett litet kvitto kommit ut, är journalen tömd och nollställd.
5. Vrid nyckeln till REG-läge.

För Sam4s NR-420, NR-300 och ER-230EJ:
1. Se till att SD-kortet sitter i läsaren.
2. Flytta nyckelpositionen till Z LÄGE.
3. Tryck på Pil ner tangenten tills EJ till SD är markerat och tryck KONTANT. Vänta tills LYCKAT ! står i displayen.
4. Tryck KONTANT KONTANT.
5. Vill du fortsätta nollställningsproceduren, bekräfta med KONTANT, för att
avbryta tryck CLEAR.
6. Om du valde att nollställa journalen, vänta tills ett kvitto med texten
E. JOURNAL NOLLSTÄLLD skrivits ut.
7. Tryck CLEAR-3-POSITION för att återgå till REG. LÄGE.

För Sam4s NR-510, ER-260EJ och ER-265EJ:
1. Se till att SD-kortet sitter i läsaren.
2. Vrid nyckeln till Z LÄGE.
3. Tryck på Pil ner tangenten tills EJ till SD är markerat och tryck KONTANT. Vänta tills LYCKAT ! står i displayen.
4. Tryck KONTANT KONTANT.
5. Vill du fortsätta nollställningsproceduren, bekräfta med KONTANT, för att
avbryta tryck CLEAR.
6. Om du valde att nollställa journalen, vänta tills ett kvitto med texten
E. JOURNAL NOLLSTÄLLD skrivits ut.
7. Vrid tillbaka nyckeln till REG LÄGE.13. Hur gör man rabatt procent på totalsumman på Sam4s ER-230? (efter att man slagit in flera produkter och tryckt SBTL)

Svar: ER-230 är inställd som standard på att ge % rabatt per registrerad varugrupp (vilket är det vanligaste förfarandet), och måste således programmeras om enligt nedanstående för att kunna ge rabatt på totalsumman istället:

1. Gå till "P" läget genom att trycka på tangenten [nyckel position]

2. Tryck [7] [0] [SBTL] [0] [7] [2] [7] [0] [0] [Rabatt %] [Kontant]

3. Gå tillbaka till REG läget med tangenten [nyckel position]

Nu fungerar rabatt % på hel totalsumma enligt sid.13 i manualen
exempel 10% rabatt:
- Registrera de varor som skall säljas och tryck [SBTL]

- Slå 1 0 . 0 0 med siffertangenterna OBS!!! Glöm ej punkten.
- Tryck på Rabatt % tangenten och avsluta med Kontant (el. annat betalsätt]14. Kan man stänga av ljudet vid knapptryckning på Sam4s ER-230?
(Gäller inte den nya modellen ER-230EJ med 2-radig blå display)


Svar: Ja det kan man göra, man måste då följa nedanstående instruktion:

1.  Gå till Nyckel-läge P

2. Tryck [3] [0] [SBTL] [0] [1] [X/TIME] [1] [SBTL] [KONTANT]

3. Gå till Nyckel-läge REG


 15. Det står E53 i displayen på ER-230, vad betyder det?

Svar: Det betyder att batteriet nästan är urladdat och man snarast bör ansluta laddaren. När batteriet inte längre klarar av att driva kassaregistret kommer texten "Power Fail" att visas, om detta inträffar ska du ansluta laddaren och trycka på Clear tangenten. När man laddar batteriet första gången är det rekommenderat att göra det i 24 timmar. Tänk också på att strömbrytaren på kassaregistrets högra sida måste vara påslagen när man laddar.


 16. Hur ställer man in avrundning till helkrona?
(Gäller alla ER modeller utom ER-260, ER-260EJ, ER-265EJ och ER-230EJ)

Svar:
1. Nyckeln till PGM-läge.

2. Slå 1900 [SUBTOTAL]

3. Slå 49 [X/TIME]

4. Slå 0 [X/TIME]

5. Slå 99 [X/TIME]

6. Slå 100 [X/TIME]

7. Nyckeln till REG.

Om ni trots detta inte får avrundningen att fungera, utför då även nedanstående procedur:

1. Nyckeln till PGM-läge.

2. Slå 30 [SUBTOTAL] 22 [X/TIME] 3 [SUBTOTAL] [KONTANT]

3. Nyckeln till REG.


 17. Det står * sekvensfel * i displayen och det går inte att slå in något?

Sekvensfel kan till exempel visas när man slår in något felaktigt som t.ex. kommatecken i beloppet eller trycker på fel tangent vid fel tillfälle (sekvens), då räcker det oftast med att trycka på clear, allt bort eller utföra en halv återställning (se punkt 1b).

"Sekvensfel" och "medges ej" kan även förekomma när man har en Westint kortterminal kopplad till kassaregistret och transaktionsminnet i terminalen är fullt vilket innebär att man antingen:

a). måste göra ett dagsavslut för terminalen p.g.a. att bufferminnet i terminalen är fullt (se dokumentation för dagsavslut)
b). starta om kortterminalen (dra ur strömdosan ur vägguttaget så att terminalen slocknar och sätt sen tillbaka den)
c). saknar internetuppkoppling i lokalen (starta om routern och vänta 3 minuter, starta sen om kortterminalen och gör ett dagsavslut för kortterminalen, fungerar det fortfarande inte? kontrollera och byt ut eventuellt skadade nätverkskablar (kan räcka med att en kabel ser lite klämd ut på något ställe).
Om felet kvarstår efter att kablarna är utbytta kontakta din internet leverantör för att se om tjänsten ligger nere.

Tips 1: Om man har kvar det senaste kortköpskvittot så kan man se om det står "offline" på det, då vet man med säkerhet att internetuppkoppling saknas. Terminalen kan endast lagra X antal transaktioner för X antal tid i offline-läge.

Tips 2: Nätverkskablar är mycket känsliga och är ett vanligt fel i dessa fall, det kan räcka med att man böjer kabeln lite för mycket eller trampar på den för att den ska gå sönder utan att det finns några synliga skador på utsidan. Om man måste dra kablar över golvet kan det vara väl värt att inskaffa en skyddslist att lägga över kablarna.


 18. Hur delar man betalningen på två olika betalsätt?

exempel: en kund köper varor för 1000kr och vill betala 600kr med kort och resten med kontant

- Slå först in alla belopp och varugrupper som vanligt, tryck sedan SubTotal

- slå in 600 00 och tryck på Kort

- tryck SubTotal för att visa resterande summa och sen på Kontant tangenten så registreras beloppet (400kr) som kontant.


 19. Det står FULL i displayen på kassan när man försöker slå in ett kortköp?
(Gäller alla Sam4s kassaregister som är kopplade till en Nets Lane 3000 kortterminal)

1. Vrid nyckel till Z tryck 6 kontant 2 kontant (lång utskrift startar) efter 10 sekunder stäng av och på kassan med knappen på höger sida.

2. Gå till REG läget och gör ett kontant köp innan nästa kortköp så kommer allt att fungera normalt igen.