Varularm

Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
17 581,00 SEK

Kampanj!
Larmbåge mono med ett stycke Aluminium larmbåge 250 AM 58kHz Detektionsavstånd 1.6-2,0m
(ca pris i handeln 43900:-)

Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
12 933,00 SEK

Kampanj!
Larmbågepaket med två styckna Aluminium larmbågar 250 RF 8,2MHz samt 1st Avtagare magnetisk Standard + 100st Larmbricka Normal lock
Förberedande installation + kabel
Detektionsavstånd 1.2+-2,0m
(ca pris i handeln 39900:-)

Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
11 620,00 SEK

Kampanj!
Larmbågepaket med två styckna Aluminium larmbågar 250 RF 8,2MHz Detektionsavstånd 1.2-2.0m
(ca pris i handeln 29900:-)

Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
11 359,00 SEK

Kampanj!
Larmbåge mono med ett stycke Aluminium larmbåge 250 RF 8,2MHz Detektionsavstånd 1.6-2,0m
(ca pris i handeln 33900:-)

Larmbågepaket Clear 42 RF 8,2MHz
Larmbågepaket Clear 42 RF 8,2MHz
21 610,00 SEK

Larmbågepaket med två styckna Plexiglas larmbågar RF 8,2MHz
Detektionsavstånd 1.2-2.0m
(ca pris i handeln 59900:-)

Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
15 440,00 SEK

Kampanj!
Larmbåge mono i ett stycke Plexiglas larmbåge RF 8,2MHz Detektionsavstånd 1.8-2,4m
(ca pris i handeln 47900:-)

Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
Larmbågepaket 250 RF 8,2MHz
20 286,00 SEK

Kampanj!
Larmbågepaket med två styckna Aluminium larmbågar 250 AM 58 KHz Detektionsavstånd 1.8-2.4m
(ca pris i handeln 59900:-)

Larmbågepaket Clear 42 RF 8,2MHz 3-bågar
Larmbågepaket Clear 42 RF 8,2MHz 3-bågar
29 744,00 SEK

Larmbågepaket med 2st plexiglas larmbågar AM 58 KHz
Detektionsavstånd 2.0 - 2,7m
(ca pris i handeln 79900:-)

Varularm

Varularm

Varularm (EAS) utlöses när någon lämnar en butik eller byggnad med en produkt som har en aktiv etikett eller larmbricka fäst vid den. Varularm används ofta för att förhindra snatteri i butik eller stöld av värdefulla föremål från t.ex. offentliga byggnader. Det finns flera typer av varularm tillgängliga. Vårt produktsortiment består av:
- RF (radiofrekvens) system
- AM (akustisk-magnetiska) system RF (radiofrekvens) system

Våra larmbågar kan täcka breda gångar, har en modern design och kan anpassas till vilken inredning som helst. Detta säkerställer en pålitlig prestanda för varje varularm. Utmärkt detektering, en perfekt produktvisning och kundvänlig entré garanteras. Varularm är ett kostnadseffektivt anti-snatterisystem som tillåter personalen att fokusera på kunderna och inte oroa sig för stöld. Förhindrande av snatteri vara en av de största drivkrafterna för att öka vinsten för en butik. Varularm fungerar genom att fästa en elektronisk enhet, en så kallad "larmbricka" eller "larmetikett", till de visade varorna. Om varor som bär den elektroniska enheten passerar förbi en antenn som är installerad vid butikens ingång/utgång, ljuder ett larm som varnar din personal om att obetalda varor lämnar butiken. Varularm fungerar bra som ett visuellt avskräckande medel, vanligtvis kommer dessa system att minska butiksförlusterna med uppåt 70%, vilket ger ett starkt lyft till resultatet. För betalande kunder, när kunden tar med sin produkt till kassadisken för att betala tar expediten bort larmbrickan från varan eller avaktiverar larmetiketten på varan så att larmet inte ska ljuda när kunden lämnar butiken med den köpta varan. 

Olika typer av Varularm

Radiofrekvenssystem (RF)
RF-system fungerar genom att installera en antenn (larmbåge) vid butikens ingång/utgång som skapar ett smalt, lågfrekvent, elektromagnetiskt radiofält runt sig. När en larmbricka eller larmetikett kommer in i det här fältet gör det att antennen larmar. Systemen erbjuds i en mängd olika frekvenser i RF-spektrumet med 8,2MHz som den mest populära. Andra frekvenser är 1,81, 1,95, 2,0, 3,25 och 4,7. RF EAS-system används oftast av butiker och tenderar att vara billigast. Fungerar bra för kläder, skor, sportartiklar och husgeråd.

Akustiska magnetiska (AM) system
AM EAS fungerar på samma sätt som RF EAS-systemet, men när larmbrickan eller larmetiketten kommer in i fältet vibrerar den. Det är denna vibration som genererar en signal som fångas upp av antennen. AM-system använder en 58KHz frekvens och är ett trevligt alternativ i miljöer som har mycket radiobrus från andra källor. AM EAS Systems fungerar bra för hemelektronik, heminredning, livsmedel och läkemedel.

Det stjäls varor för 7 miljarder kronor per år i Svenska butiker.

Uppgifter om svinnet framgår av den årliga undersökningen European Retail Theft Barometer som omfattar uppgifter från 24500 butiker i 25 europeiska länder.

Det totala svinnet i europeiska detaljhandel uppgick i fjol till 269 miljarder kronor.

50% snattas av kunderna,29 procent av de anställda,9 procent av leverantörerna samt 12 procent är administrativt svinn.