Vågetiketter

Etikett 60 x 75
1 936 kr

Våg Etiketter 60 x 44 25600st Bredd: 60 mm Längd: 44 mm Etiketter/Rulle: 500 st Rullar/Förpackning: 32 st Förp. 32 x 800 = 25600st

Etikett 60 x 75
2 958 kr

Våg Etiketter 60 x 75 16000st Bredd: 60 mm Längd: 75 mm Etiketter/Rulle: 500 st Rullar/Förpackning: 32 st Förp. 32 x 500 = 16000st

Etikett 60 x 75
797 kr

Våg Etikett 60 x 75 4000 st Bredd: 60 mm Längd: 75 mm Etiketter/Rulle: 500 st Rullar/Förpackning: 8 st Förp. 8 x 500 = 4000st

Nya krav på märkning kan kräva större etiketter

2014 infördes nya lagkrav på innehållsförteckning och hantering av allergener.
Detta kan göra att ni behöver se över er utrustning för märkning,kanske behövs även en större etikett?

Nya regler om livsmedelsinformation – Informationsförordningen (1169/2011)

Informationsförordningen är en sammanslagning av två tidigare EU-direktiv; direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation kompletterar reglerna i informationsförordningen. Denna lagstiftning vänder sig till alla livsmedelsföretagare. Det finns två huvudsyften med livsmedelslagstiftningen: – att skydda konsumenten från livsmedel som är otjänliga eller skadliga för hälsan och – att märkningen ska ge konsumenten tillräcklig information för att han eller hon ska kunna göra egna och säkra val. Märkning, reklam och presentation av livsmedel får inte vilseleda konsumenten.

Det här är nytt

Krav på viss teckenstorlek

Minsta tillåtna teckenstorlek är 1,2 mm på stora och 0,9 mm på små förpackningar (små = största ytan är mindre än 80 cm2).

Ursprungsmärkning för kött från fler djurslag

Ange ursprung för färskt, kylt eller fryst kött av gris, får, get och fjäderfä. Obligatoriskt från 1 april 2015.

Allergener ska anges tydligare

Det är nu obligatoriskt för livsmedelsföretagare att i märkningen framhäva ingredienser från allergenlistan. Framhävningen kan exempelvis göras med fet text, VERSALER eller kursiv text.

Infrysningsdatum för kött och fisk

Ett livsmedel som varit nedfryst, men som säljs upptinat, ska märkas med "upptinat" samt datum för infrysning.

Obligatorisk näringsdeklaration i märkningen för de allra flesta livsmedel

Obligatoriskt från och med den 13 december 2016. Näringsdeklarationen ska innehålla: energivärde, mängden av fett, mättat fett, kolhydrat, sockerarter, protein och salt.

Information om oförpackade livsmedel

Även restauranger, serveringar och alla andra som säljer oförpackade produkter måste kunna upplysa kunden om vilka allergener som ingår.

De allmänna reglerna om livsmedelsinformation ska tillämpas från och med den 13 december 2014.