Klichefärg

Klichefärg V 25g
150,00 SEK

Klichefärg viol

Kliché färg, stämpelfärg och stämpelbläck som kan användas i äldre kassaregister med kliché stämpel.