pdf dokument

Larmbåge RX 250RF

Larmbåge TX 250RF

Larmbåge Mono 250RF

Installationsmanualer till larmbågar

OBS! Installation av larmbågar ska alltid utföras av en behörig fackman inom området, enetto.com har inga installationstekniker utan säljer endast hårdvaran till dessa system.

Bristfälliga installationer utförda av icke fackman kan påverka produktens räckvidd och/eller funktion negativt.

Viktigt att tänka på vid installation:

1. Ta bort skyddsplasten som sitter på larmbågarna vid leverans, om man inte gör detta så kommer räckvidden att påverkas avsevärt.

2. Se till att bågarna monteras exakt lodrätt (använd vattenpass) och exakt i linje med varandra. Vänd bågarna så att kretskorten är inåt mot varandra och se till att avståndet inte är längre än vad som står specificerat för respektive produkt. Undertill på bågarna finns hål för fastskuvning i golv.

3. Montera inte bågarna för nära annan elektronisk utrustning/apparatur som kan störa kommunikationen. Detta gäller t.ex. automatiska dörrar. Även nära placerade kablar, nätaggregat, LED-lampor och metall föremål kan försvaga kommunikationen. Ett minimum avstånd på 50cm från metall föremål som t.ex. butiksinredning och jalusi rekommenderas starkt. Om man inte följer detta så kan det orsaka att bågarna inte alltid larmar eller att de larmar av sig själv utan att någon är nära dem.

4. Om man ändrar position på bågarna tänk på att systemet måste startas om för synkronisering (koppla ur strömmen 30 sekunder). Detta gäller även vid eventuella andra problem, börja alltid med att starta om systemet.

5. När man beställer larmbågarna väljer man vilket avstånd de ska ha, detta går inte att ändra i efterhand då det ställs in från fabrik, därför är det mycket viktigt att man mäter avståndet där installationen ska ske innan man beställer. Upptäcker man vid installation att avståndet är större än vad man beställt så är det enda alternativet att köpa och koppla till fler larmbågar.

6. Larmbågarna reagerar inte när man testar vad kan vara fel?
Svar: Läs igenom och kontrollera noga ovanstående punkter på denna sida, efter det starta om systemet (koppla ur strömmen 30 sekunder). Om man testar med en larmetikett tänk på att klistra fast den på något först då den inte är designad att användas löst i luften, effekten på etiketten avtar även efter ett antal tester så man behöver då prova med en ny larmetikett.

7. Kan man ringa någonstans för supporthjälp vid installationen?
Svar: Nej, men till hjälp för installatören så finns denna sida och manualer med kopplingsschema uppe till höger, för en behörig fackman inom området så behövs ingen ytterligare support för en lyckad installation.

Relaterade länkar:

Varularm

Köp larmbågar

Köp larmbrickor

Köp larmetiketter

Köp avtagare till larmbrickor

Köp deaktiverare till larmetiketter