Papper Färdskrivare

Papper till Digital Färdskrivare
216,00 SEK

Ask med 3st EU godkända termorullar 57x30x7mm för digitala färdskrivare. Längd 10m

färdskrivareFrån den 1 maj 2006 måste nytillverkade bussar och tunga lastbilar som tas i bruk inom EU vara utrustade med digital färdskrivare. Det gäller de fordon som omfattas av EG:s regler för kör- och vilotider och färdskrivare.

Vägverkets föreskrifter för hantering av digital färdskrivare:

  • VVFS 2008:380 Vägverkets föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort.
  • VVFS 2005:79 Vägverkets föreskrifter om hantering av nycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare.
  • VVFS 2005:80 Vägverkets föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av färdskrivare.