Sedelräknare

Olympia NC 450
Olympia NC 450
2 099,00 SEK

Standard sedelräknare tar alla svenska sedlar samt alla valutor med UV- och MG kontroll (magnet-kontroll),.
Inbyggd äkthetskontroll UV, MG. Buntning, kontroll av dubbla och halva sedlar, samt automatisk start, stopp och nollställning.
1 000 sedlar per minut

(cirkapris i handeln 4900:-)

Olympia NC 450
Olympia NC 450
2 549,00 SEK

Mobil Batteri driven sedelräknare tar alla svenska sedlar samt alla valutor med UV- och MG kontroll (magnet-kontroll),.
Inbyggd äkthetskontroll UV, MG. Buntning, kontroll av dubbla och halva sedlar, samt automatisk start, stopp och nollställning.
1 000 sedlar per minut

(ca pris handeln 5900:-)

2023xb
2023
3 210,00 SEK

Mycket kraftfull sedelräknare erbjuder en mängd olika funktioner som ökar prestanda och produktivitet vid olika typer av verksamheter, med bland annat variabel buntning, feldetektor (dubbel sedel, halv sedel, osv.) magnetkontroll, UV,MT,MG,IR,DD kontroll och
Stort intag för • 300 sedlar, pålitlig räkning och tydlig display. • 1 000 sedlar per minut

(ca pris i handeln 8900:-)

Olympia NC 580
Olympia NC 580
7 963,00 SEK

Värderäknare är en modern värderäknare för sedlar, som själv känner av olika valörer. Räknaren är anpassad för valutorna SEK, EUR, TL, och kan automatiskt räkna ut summa och antal för blandade sedlar i olika valörer. Räknaren har möjlighet att både äkthetsverifiera och räkna summan för blandade valörer som passerar räknaren i en hel bunt. Värderäknare kan också ställas in på att räkna en specifik valör – då stannar räknaren varje gång en felaktig valör ur en bunt passerar genom räknaren. • 1 000 sedlar per minut

(Ca pris i handeln 19700:-)

Sedelräknare för valsedlar, Valsedelräknare, VR-450
Olympia NC 450
4 995,00 SEK

VR-450 / 520P är en sedelräknare för valsedlar som specifikt testats inför valet 2022. Räknaren har en mycket hög pålitlighet. Med VR-450 / 520P riskerar ni inte några felräkningar eller maskinella problem. Med ett stort intag på 200 valsedlar och möjlighet till addering, buntning, mm, är VR-450 den ultimata valsedelräknaren inför riksdagsvalet i september 2022, för de som vill ha en snabb räknare för stora val sedelvolymer, ett måste för vallokaler, mm.

Olympia NC 620
Olympia NC 620
17 890,00 SEK


Nordic VR
är en modern värderäknare för sedlar, som själv känner av olika valörer. Räknaren är anpassad för valutorna SEK, EUR, GBP, USD, NOK, PLN och CHF, och kan automatiskt räkna ut summa och antal för blandade sedlar i olika valörer. Räknaren har möjlighet att både äkthetsverifiera och räkna summan för blandade valörer som passerar räknaren i en hel bunt. Nordic VR kan också ställas in på att räkna en specifik valör – då stannar räknaren varje gång en felaktig valör ur en bunt passerar genom räknaren. • 1 500 sedlar per minut

(cirkapris i handeln 28900:-)

Olympia NC 620
Olympia NC 620
45 297,00 SEK


Nordic VR
är en Bank klassad värderäknare för sedlar, som själv känner av olika valörer.Känner igen och bearbetar serienumren för: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, TRY. Räknaren är anpassad för valutorna EUR, GBP, USD, CHF, PLN, BGN, CZK, SEK, NOK, DKK, HUF, HRK, RON, TRY, SCT, NIR, och kan automatiskt räkna ut summa och antal för blandade sedlar i olika valörer. Räknaren har möjlighet att både äkthetsverifiera och räkna summan för blandade valörer som passerar räknaren i en hel bunt. Nordic VR kan också ställas in på att räkna en specifik valör – då stannar räknaren varje gång en felaktig valör ur en bunt passerar genom räknaren. • 1 500 sedlar per minut

(cirkapris i handeln 88900:-)

Förklaring av förkortningar sedelräknare

CIS - Color Image Sensor (färgsensor)
COL - Color Detection (färgdetektor)
FL - Fluorescence (fluorescens)
IMG - Image Check (bildkontroll)
IR - Infrared (infraröd)
IR-R - Infrared Reflexion (infraröd reflektion)
IR-T - Infrared Thickness (infraröd tjocklek)
MG - Magnet Ink (magnet bläck)
MT - Metal Thread Code (metallremsa kod)
PAP - Paper Composition (papperssammansättning)
SD - Size Detection (storlekskontroll)
SPA - Spectral Analysis (spektral analys)
TH - Thickness (tjocklek)
UV - Ultraviolet (ultraviolett)
WL - White light (vitt ljus test)
WM - Watermark Detection (vattenstämpel detektor)


Sedelräknare & valsedelräknare

Med en sedelräknare snabbar du på kontanthanteringen i din verksamhet och minskar felmarginaler. enetto har ett stort utbud av sedelräknare i olika utformningar, med allt från sedelräknare som känner igen valör och sedelräknare som äkthetsverifierar sedlar. Våra valsedelräknare är pålitliga och passar utmärkt inför valet 2019.

Elektroniska sedelräknare
En sedelräknare är en maskin som används för räkning av stora sedelmängder, vanligtvis i form av pengar. Vissa sedelräknare kan också användas för räkning av andra papperstyper, som t.ex. valsedlar.

Den moderna elektroniska sedelräknarens snabbhet och pålitlighet inom branscher där räkning av stora kvantiteter av olika sedeltyper kan förekomma har gjort den till ett självklart och billigt val för både stora och små verksamheter.

De moderna sedelräknarna räknar sedlar genom att sedlarna passerar ett laserljus, där varje ljusbrytning inkrementerar räknaren en gång. Vissa moderna sedelräknare kan också räkna eller avläsa sedlar med hjälp av UV-ljus eller magnetsensor, för att t.ex. upptäcka falska sedlar, eller sedlar som tvättats av efter nedfärgning vid värdetransportrån.