Programmering

Certifierad Lånekassa
2 895,00 SEK

Godkänd certifierad lånekassa enligt lagen 2010.

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

nets-terminal
1 398,00 SEK

Efterinstallation av integrerad kortterminal till kassasystem, inkluderar tur & returfrakt. Efter slutförd beställning mejlas fraktsedel ut som används för att skicka in kassasystem och kortterminal. Viktigt att skicka med alla tillhörande kablar, Nets lösenkort samt kontrollenhet.

skattedosan
893,00 SEK

Efterinställning av kontrollenhet skattedosan, frakter inkluderade i priset.

Programmering
995,00 SEK

Välj mellan
• Kvittohuvud/fot,
• Tangentbordslayout,
• 8, 16, 24 el. 32 VG el. PLU

Ägarbyte av Olympia Certifierat kassaregister
1 499,00 SEK

Ägarbyte av Certifierat Olympia kassaregister (efter godkännande av ny kund)

Ägarbyte av Sam4s Certifierat kassaregister
1 499,00 SEK

Ägarbyte av Certifierat Sam4s & Casio kassaregister (efter godkännande av ny kund)

kvitto-logga
395,00 SEK

Tillval vid köp av Certifierat kassaregister (Casio och Sam4s) eller kvittoskrivare.

OBS! går inte till Olympia kassaregister

Programmeringsåterställning
1 497,00 SEK

Återställning av kassan till första-leverans skick.
(Används när olyckan varit framme & programmeringen gått förlorad)

ejournals
2 790,00 SEK

Avläsning av den elektroniska journalen som finns lagrad i kontrollenheten på Sam4s

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

Efterprogrammering Kontokortsterminal
995,00 SEK

Efterprogrammering Kontokortsterminal

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

programmering
7 806,00 SEK

En ytterligare licens till BarTender och uppgradering till BarTender 2021

Programmering