Programmering

Ägarbyte av Sam4s Certifierat kassaregister
2 995,00 kr

Ägarbyte av IPOZ

nets-terminal
1 398,00 kr

Efterinstallation av integrerad kortterminal till kassasystem, inkluderar tur & returfrakt. Efter slutförd beställning mejlas fraktsedel ut som används för att skicka in kassasystem och kortterminal. Viktigt att skicka med alla tillhörande kablar, Nets lösenkort samt kontrollenhet.

skattedosan
893,00 kr

Efterinställning av kontrollenhet skattedosan, frakter inkluderade i priset.

Programmering
995,00 kr

Välj mellan
• Kvittohuvud/fot,
• Tangentbordslayout,
• 8, 16, 24 el. 32 VG el. PLU

Ägarbyte av Olympia Certifierat kassaregister
1 499,00 kr

Ägarbyte av Certifierat Olympia kassaregister (efter godkännande av ny kund)

Ägarbyte av Sam4s Certifierat kassaregister
1 499,00 kr

Ägarbyte av Certifierat Sam4s & Casio kassaregister (efter godkännande av ny kund)

Ägarbyte Kontokortsterminal
1 495,00 kr

Programmering endast sålt av SEQint AB med PSP Samport/Bambora:
Ingenico ICT250, IWL250
(Hypercom terminaler fungerar inte längre)
Ej krav på leverantör:
Westint T103, T103P, 8006

Ägarbyte Kontokortsterminal
2 495,00 kr

Kontaktlös Kontokortsterminal programmering sålt av SEQint AB med PSP Samport/Bambora:
Ingenico ICT250, IWL250
(Hypercom terminaler fungerar inte längre)
Ej krav på leverantör:
Westint T103, T103P, 8006

kvitto-logga
395,00 kr

Tillval vid köp av Certifierat kassaregister (Casio och Sam4s) eller kvittoskrivare.

OBS! går inte till Olympia kassaregister

nets-terminal
999,00 kr

Tillval vid köp av Casio kassaregister.

Programmeringsåterställning
1 497,00 kr

Återställning av kassan till första-leverans skick.
(Används när olyckan varit framme & programmeringen gått förlorad)

Aktivering av Web Manager
695,00 kr

Aktivering av Web Manager

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

ejournals
2 790,00 kr

Avläsning av den elektroniska journalen som finns lagrad i kontrollenheten på Sam4s

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

Efterprogrammering Kontokortsterminal
995,00 kr

Efterprogrammering Kontokortsterminal

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

Programmering