Programmering

Utgått
Av eller På Registrera hos skatteverket
Denna produkt har utgått ur sortimentet

Skatteverket kan från och med 2023-04-01 inte ta emot anmälningsuppgifter från annan än den som uppgifterna avser, 7 kap Skatteförfarandelagen, SFL.

Certifierad Lånekassa
2 895,00 SEK

Godkänd certifierad lånekassa enligt lagen 2010.

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

nets-terminal
1 398,00 SEK

Efterinstallation av integrerad kortterminal till kassasystem, inkluderar tur & returfrakt. Efter slutförd beställning mejlas fraktsedel ut som används för att skicka in kassasystem och kortterminal. Viktigt att skicka med alla tillhörande kablar, Nets lösenkort samt kontrollenhet.

skattedosan
893,00 SEK

Efterinställning av kontrollenhet skattedosan, frakter inkluderade i priset.

Certifierad Lånekassa
55,00 SEK

Nordic-Swan/Svanenmärkt Numrerade kassanoter (1-50) med en kopia. Klammerhäftade med stam i överkanten. 2 x 50 blad.

uppgradera
870,00 SEK

Uppgradering kassaregister programmering grund till grund lite.

Programmering
995,00 SEK

Välj mellan
• Kvittohuvud/fot,
• Tangentbordslayout,
• 8, 16, 24 el. 32 VG el. PLU

Ägarbyte av Olympia Certifierat kassaregister
1 499,00 SEK

Ägarbyte av Certifierat Olympia kassaregister (efter godkännande av ny kund)

Ägarbyte av Sam4s Certifierat kassaregister
1 499,00 SEK

Ägarbyte av Certifierat Sam4s & Casio kassaregister (efter godkännande av ny kund)

Ägarbyte Kontokortsterminal
1 295,00 SEK

Gäller endast terminaler sålda av SEQint AB med PSP Worldline/Bambora:
Ingenico ICT250, IWL250, IPP350

OBS! Vi utför inga jobb på Westint terminaler

kvitto-logga
395,00 SEK

Tillval vid köp av Certifierat kassaregister (Casio och Sam4s) eller kvittoskrivare.

OBS! går inte till Olympia kassaregister

Programmeringsåterställning
1 497,00 SEK

Återställning av kassan till första-leverans skick.
(Används när olyckan varit framme & programmeringen gått förlorad)

ejournals
2 790,00 SEK

Avläsning av den elektroniska journalen som finns lagrad i kontrollenheten på Sam4s

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

Byte av redovisningsnummer
695,00 SEK

Endast för
• kunder med kundnummer hos Bambora/Worldline (tidigare Samport)
• kunder som endast byter inlösare vid byte av organisationsnummer ska ägarbyte Kortterminal beställas

Efterprogrammering Kontokortsterminal
995,00 SEK

Efterprogrammering Kontokortsterminal

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

Programmering