Av eller På Registrera hos skatteverket

Artikelnummer: reg947871099
Skatteverket kan från och med 2023-04-01 inte ta emot anmälningsuppgifter från annan än den som uppgifterna avser, 7 kap Skatteförfarandelagen, SFL.
Denna produkt har utgått ur sortimentet

Skatteverket kan från och med 2023-04-01 inte ta emot anmälningsuppgifter från annan än den som uppgifterna avser, 7 kap Skatteförfarandelagen, SFL.

Anmälan sker via Skatteverkets e-tjänst, Anmäl, ändra, felanmäl och avanmäl kassaregister, för att använda e-tjänsten krävs e-legitimation av behörig firmatecknare

Uppgifter du behöver ha vid registrering:

Organisationsnummer

Adress där försäljning ska bedrivas med kassaregistret

Boxens (kontrollenhetens), modell, version och serienummer: 
står angivet på silverlapp under boxen

Kassans modell och serienummer:
står angivet på silverlapp under
eller på sidan av kassan

Kassaregistrets version:
Står i manualen för respektive kassaregister hur man skriver ut.