pdf
Ladda ned
Manual till:


CM-840/842

CM-75
(svensk förenklad)

CM-75
(engelsk fullständig)

CM-911/912
(engelsk)

CM-911/912
(dansk)

ECR-460T-TF
(svensk)

ECR-465/466
(svensk)

(Supportfrågor om Sam4s kassaregister hittar du genom att klicka här)


1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad är fel?

Svar: Kassaregistret får ingen kontakt med kontrollenheten, följ noga det instruktionsblad som levererades ihop med kontrollenheten "Anslutning av kontrollenhet " så kommer det att fungera, tänk även på att kassaregistret inte fungerar utan eller med någon annan kontrollenhet än den som den levererades med.
Om fel koderna visas trots att allting är korrekt kopplat, dra då ur och sätt i strömmen till både kassaregistret och kontrollenheten.


1b. Fråga: Mitt kassaregister har låst sig och står bara och tjuter, vad ska jag göra?

Svar: Prova att trycka på följande tangenter i REG, X och Z läget först för att se om felet släpper:
[CLEAR] eller [C], [KONTANT] eller [AMT Tend Total] och [#/NS]
Om felet ändå är kvar måste en "halv" eller "delvis" återställning (warm start) utföras eller så kan det elektroniska journal minnet behövas tömmas se manulen för detta.

För Olympia CM-840, CM-842, 40T, 42T, ECR-460, ECR-465, ECR-466:

Varm start (halv återställning) OBS! Använd endast REG eller Z nyckeln när detta utförs!

Om kassaregistret har låst sig (efter ett pappersstopp, feltryck, etc.) och inget annat hjälper, utför då nedanstående procedur.
Se även till att kontrollenheten är inkopplad till port märkt OBR på kassaregistret (port närmast tangentbordet) samt att kontrollenheten blinkar grönt, blinkar den rött så dra ur och sätt i strömmen till kontrollenheten.


***Följ nedanstående instruktioner noga, ett feltryck eller fel nyckel-läge kan skada lagrad data***

1. Stoppa i REG eller Z nyckeln och vrid till "OFF" (ignorera ifall kassan tjuter)

2. Koppla ur 220 Volts strömkabeln från vägguttaget och vänta minst 20 sek.

3. Tryck och håll ner [Kvitto matning] tangenten.

4. Sätt tillbaka strömkabeln i vägguttaget (utan att släppa [Kvitto matning]).
"00000000000" Visas på displayen. (om inte, börja om och vänta längre tid i steg 2)

5. Släpp nu [Kvittomatning], vrid nyckeln från "OFF" till ”REG”.

6. Displayen visar nu "0.00". Tryck 2 gånger på [CLR]

Återställning är nu klar. Kassaregistret är redo för användning.


1c. Fråga: Hur ändrar man tid och datum?

För Olympia CM-840, CM-842, 40T, 42T, ECR-460, ECR-465, ECR-466:
Tid:
- Vrid nyckel till PRG
- Tryck [1] [5] [#/NS]
- Slå in Tiden (TTMM ex. 09:30) och tryck på [Kontant]
- Avsluta med att trycka på [#NS]

Datum:
- Vrid nyckel till PRG
- Tryck [1] [4] [#/NS]
- Slå in Datumet (ÅÅMMDD) och tryck på [Kontant]
- Avsluta med att trycka på [#NS]


1d. Hur installerar man det uppladdningsbara batteriet?

För Olympia CM-75, CM-761, CM-762, CM-911, CM-912, CM-941, CM 942:

Installation av det uppladdningsbara batteriet som är tillval till ovanstående modeller:
● Koppla ur kassaregistret från elnätet.
● Öppna kassalådan och ta bort kontantfacket.
● Höj innerlådan lite i bakkant och dra ur den.
● Kassalådan är fäst vid kassaregistret med en vingskruv i den främre delen. Ta bort skruven.
● Höj kassaregistret lite och öppna den lilla klaffen under tangentbordet. Sätt i batteriet i facket och koppla in kabeln.
● Stäng kassaregistret igen i omvänd ordning.

(Full laddat batteri klarar att driva kassaregistret i ca. 5 timmar)


1e. Det kommer bara upp ERROR i skärmen när man försöker ta ut en 01. Financial Report?
(Olympia CM-911, 912)

Svar: Man måste ha ett SD-minneskort monterat i kassaregistret för att kunna ta ut finansrapporterna 01 och 02 i Z-läget, minneskortet sätter man in på höger långsida av kassaregistret bakom gummilocket. Detta har att göra med kassalagen i Tyskland och några andra länder som kräver att viss försäljningsdata lagras på minneskortet. Vi har endast testat med ett 8GB standard SD-minne och det fungerar.2. Fråga: Jag kan slå in ett belopp men så fort jag trycker på en varugrupp så börjar kassaregistret att tjuta och felkod E11 visas i displayen, vad är fel?

Svar: Gerenrellt så betyder felkod E11 att man tryck på fel tangent och den första åtgärden bör vara att man trycker på "Clear" eller "C" tangenten. Vanligast uppstår felet när man använder kommatecken tangenten när man slår in beloppet vilket är fel, för tex att slå in 10kr gör så här: slå in 10 och sedan på dubbelnollan (00), tryck sedan på en varugrupp och avsluta med KORT eller KONTANT tangenten.3a. Fråga: Var registrerar jag mitt kassaregister och kontrollenhet?

Svar: På Skatteverkets webbplats, får att gå till registreringen klicka här
, Typ av kontrollenhet är "CleanCash" och serienumret står på ena sidan av kontrollenheten, kassaregistrets modell beteckning står till vänster om kontroll låset (tex. CM-840) och serienumret baktill där strömkabeln går in. Registreringen är helt gratis och är mycket enkel att utföra, det enda som krävs är en e-legitimation/bank id.

Skatteverket kan från och med 2023-04-01 inte ta emot anmälningsuppgifter från annan än den som uppgifterna avser, 7 kap Skatteförfarandelagen, SFL. Anmälan sker via Skatteverkets e-tjänst, Anmäl, ändra, felanmäl och avanmäl kassaregister, för att använda e-tjänsten krävs e-legitimation av behörig firmatecknare.3b. Fråga: Vi har ett 2010 certifierat kassaregister och pga uppköp/ändrad bolagsform etc. vill vi byta organisationsnumret som är programmerat. Hur ska vi göra?

Svar: Ta kontakt med skatteverket och be dem om ett bevis att ni får programmera om er cleancash box. När ni har detta dokument ta kontakt med oss.4. Fråga: Det kommer upp "E80 Journal" I displayen hela tiden, hur får man bort det?
(Gäller Cm-840/42 och Ecr-40/42T)

Svar:  Läs i manualen under avsnittet "Elektronisk Journal", där finns instruktioner hur man tömmer journalen, när detta är gjort så försvinner meddelandet i displayen. Alternativt så kan man även aktivera en automatisk funktion för att undvika att detta felmeddelande kommer upp med jämna mellanrum, läs mer om detta på den här länken.5. Fråga: Hur ska man montera den medföljande svarta plast spolen?
(gäller maskiner med 1st kvittoremsa)

Svar: Den används normalt inte alls, den är till för dom som inte använder kundkvitton utan bara registrerar, eller när man skriver ut den elektroniska journalen.
6. Fråga: Varför kommer det bara ut tomma kvitton utan text?
(gäller maskiner med termo skrivare)
Svar: Kontrollera att du använder thermo papper och se till att pappret ligger åt rätt håll annars fungerar det inte.
7. Fråga: Varför kommer det inte ut något kvitto fast det finns papper kvar på rullen?
(gäller ej 2010 certifierade kassaregister)

Svar: Du har troligtvis råkat stänga av kvittot, läs manualen hur man slår på kvitto utskriften igen.8. Fråga: Jag har precis packat upp kassaregistret och börjat programmera den men den bara tjuter
och displayen lyser fast jag satt väljaren i off-läget, är maskinen trasig?

(gäller maskiner som ej har ett inbyggt batteri)

Svar: Nej den är inte trasig felet beror på att du satt i batterierna före strömkabeln anslutits till vägg uttaget, ta ur batterierna och dra ur strömkabeln igen och börja om, se även till att väljaren står i PRG läget när du programmerar.
9. Fråga: Varför låter det ingenting när jag trycker på tangenterna och varför öppnas inte lådan?

(gäller mindre maskiner som har miniräknarläge)

Svar: Miniräknarläget är aktiverat läs manualen hur man avaktiverar det.
10. Fråga: Varför visas ingen moms på kvittot fast jag har programmerat momssatserna?

Svar: Man måste även ställa in vilken momsstatus varje varugrupp skall ha, se manualen hur detta ställs in.
11. Fråga: Det finns det en summa längst ner på Z-rapporterna som aldrig nollställs, är maskinen trasig?

Svar: Nej den är inte trasig, summan du ser är kallas "grand total" och den ska aldrig nollställas.
12. Fråga: Summorna stämmer inte riktigt på rapporten, kan kassaregistret räkna fel?
 

Svar: Nej ett kassaregister kan omöjligt räkna fel, beräkningarna utförs av en matematisk processor och precis som en miniräknare har kassaregister inte kapacitet att gå utanför ramarna och "hitta på" en summa som inte är exakt korrekt. Människor kan göra och gör fel, stämmer inte summorna på dag-rapporten är det personen som använt kassaregistret under dagen som slagit in något felaktigt. I de flesta fall kan man skriva ut den elektroniska journalen och på så sätt hitta det felaktiga inslaget. Andra vanliga orsaker är att man föregående dag tagit ut rapporten i X-läge istället för Z-läge eller att man misstolkar Grand Total summorna (GT) på rapporten då dessa (enligt lag) inte ska nollställas.


13. Fråga: Varför kan jag inte ta ut en Z eller X rapport? maskinen bara tjuter och visar en felkod eller bara ett "E".

Svar 1: Kassaregistret befinner sig i träningsläge, läs manualen hur man avaktiverar detta. Om detta inte är fallet så kan det bero på att någonting inte är helt utslaget i REG läget.
Svar 2: Om du har ett kassaregister med kontrollenhet, prova att dra ur och sätt i strömmen till kontrollenheten.


14. Fråga: Varför ändras inte datumet på kvittot, är någonting trasigt?
(gäller ej 2010 certifierade kassaregister)

Svar: Nej, det är helt normalt på flera modeller, det beror på att kassaregistret i slutet av alla kvitton påbörjar nästa kvitto med att skriva datumet för att göra kvittoutskriften snabbare, varvid det första kvittot för dagen kan ha gårdagens datum. Så tryck ut ytterligare ett kvitto och kontrollera datumet.


15. Fråga: Momsen verkar inte beräknas rätt fast jag har ställt in 25%, vad är fel?

Svar: Tänk på att kassaregistret räknar momsen baklänges, så vid en försäljning på tex. 10kr ska korrekt moms vara 2kr, du kan enkelt simulera detta med hjälp av en miniräknare, slå in 8 * 1.25 så ser du att summan blir 10.


16. Fråga: Dag rapporten bara plussas på för varje dag och nollställs aldrig, vad gör jag för fel?

Svar:  Du tar ut rapporten i X läget vilket är fel, Dag rapporten måste alltid tas ut i Z läget. X läget är bara till för om man vill kontrollera hur mycket man har sålt för tex. mitt på dagen. Tänk dock på att Grand total summan/summorna (GT) inte ska nolställas.


17. Fråga: Kassaregistret skriver inte längre mitt butiksnamn och mina varugrupper som jag har programmerat, och det verkar skriva på ett annat språk, vad är fel?

Svar: Minnet har nollställts, troligtvis pga att backup batterierna är slut. Byt batterierna och programmera om kassaregistret, använd alkaliska batterier. (Om du har ett inbyggt batteri som de större maskinerna har behöver du lämna in maskinen till ett auktoriserat service center)


18. Fråga: Ska jag dra ur strömmen till kassaregistret när jag går hem för kvällen?

Svar: Nej, absolut inte. Då tar backup batterierna slut betydligt fortare och maskinen riskerar att förlora all programmerad data. Sätt i stället nyckeln/väljaren i OFF läget och låt strömkabeln sitta kvar i uttaget


19. Fråga hur ofta behöver batterierna bytas?
(gäller ej 2010 certifierade kassaregister)

Svar: Om du har batterier som går att komma åt ovan ifrån under locket till kvitto rullen av typen som visas nedan, så bör du byta en gång per år.

duracell.jpg

 Tänk på att ha strömmen ikopplad när du byter och använd alkaliska batterier.


20. Fråga: Hur programmerar jag in mitt butiksnamn och org nummer på kvittot?
(gäller ej 2010 certifierade kassaregister)

Svar:  Om du har köpt ett kassaregister med klartext printer så står det i handboken och kallas vanligtvis "kvitto huvud". Om du inte har köpt en modell med klartext printer så går det givetvis inte. Om du har köpt ett kassaregister med stämpel som tex. Olympia CM-1820 så kan du ta ur stämpeln och gå till en stämpel butik och få butiksnamn och org nummer på den.