Kassaregister modeller

Standard

 Premium

     

Casio V-R200

check

check

Casio V-R7000

check

check

Casio V-R7100

check

check

Generella funktioner

Standard

Premium

     

Koppling till SalesBo

*

check

Koppling till CMO

*

check

PLU programmering

check

check

Varugrupp programmering

check

check

Avdelnings programmering

check

check

Valutahantering

check

check

Printer inställning

check

check

Bongtext programmering

check

check

Rapporttext programmering

check

check

Specialtecken programmering

check

check

Olika prisskifts text

check

check

PLU Batch-programmering

check

check

Automatisk schemaläggning av funktioner

check

check

Visa text för skiftat pris

check

check

Förhindra nollpris på artikel

check

check

Kopiameddelande för kvittokopia

check

check

Röd/inverterad utskrift för färgskrivare

check

check

Subtotal rabatt endast valda artiklar

check

check

Stöd för HDMI kundmonitor

check

check

Sammanslagning av artiklar (Kvitto/Bong)

check

check

Artikel sökning

check

check

Delad betalning

check

check

Valuta växling

check

check

X-rapport per operatör

check

check

Artikel rabatt

check

check

Subtotal rabatt

check

check

Återköp av en artikel

check

check

Varu klassificering 1&2

*

check

Repeterbar artikel vid registrering

*

check

Horisontell skrollning för varugrupper/sök tangenter

*

check

Guidad uppsättning av program

*

check

Förbättrad display inställning. Detaljinställning för Registerering

*

check

Inställnings programmering av artikel eller knapp

*

check

Prioritet inställning för mix and match

*

check

Möjlighet att välja artikelklassificering i Mix & Match

*

check

Utökade PLU tangenfärger

*

check

Utökad bongutskrift layout inställning

*

check

Texthämtning programmering

*

check

Röd/Svart utskrift på bongskrivare

*

check

Anledning av korrigering

*

check

Manuell/Schemalagd aktivering av Mix & Match

*

check

Dölj inaktiva PLU

*

check

Enheters detalj inställning

*

check

Byt betalsätt funktion

*

check

Omvänd utskrift för korringerade artiklar på KP

*

check

Bong ‘Stub’ funktion

*

check

Omdirigering av köksskrivare

*

check

Tid rapporter på kassapersonal

*

check

 

Elektronisk Journal funktioner

 

Standard

 

Premium

     

Elektronisk Journal

check

check

EJ visning sorterare (Biträde, Belopp, Läge)

check

check

EJ visning kvitto färg

check

check

EJ logg anpassning (Via Betalning, Via Z)

check

check

Fri dela kvitto funktion

*

check

 

Bord minne funktioner

 

Standard

 

Premium

     

Öppna bord

check

check

Addera bord

check

check

Delad nota

check

check

Bordflytt

check

check

CMO (Casio Mobile Ordering)

*

check

Riktad Set Meny

*

check

Grafisk bordslayout

*

check

Olika storlekar på bordstangenter

*

check

Automatisk bordsflytt med namn

*

check

Kundtvång för bord funktion

*

check

Flera olika delade notor

*

check

Pris skift via bordsarea

*

check

Buffé funktion (Automatisk tidräknare för artikel registrering)

*

check

 

Biträde Funktioner

 

Standard

 

Premium

     

Biträde inställning

check

check

Standardmeny för biträdesgrupp

check

check

Biträdesdetalj programmering (biträdes samlingsrapport)

check

check

Biträdesavbrott

check

check

Dallas nycklar

check

check

Biträdesbegränsningar

check

check

Bord area

*

check

Biträde ‘Program Inställning’ status

*

check

Biträdesflytt funktion

*

check

Biträde ‘Kassalåda nr’ status

*

check

 

Rapport Funktioner

 

Standard

 

Premium

     

Snabb X rapport

check

check

X rapport

check

check

Z rapport

check

check

Inline sammanslagningsrapport

check

check

Allt bort rapport

check

check

Scanning PLU EAN-kod utskrift på X/Z rapport

check

check

X/Z rapport av utlänsk valuta

check

check

Rapport på öppna bord

check

check

Analysrapport

check

check

Kassadeklarering

check

check

Periodisk rapport

check

check

Bordanalys

*

check

Artikel klassificering 1&2

*

check

Anledning till operation

*

check

Individuella notor på Z rapport

*

check

kuverthantering utan bord

*

check

Utskriftssortering av transaktionsrapport

*

check

Z rapport via Epost

*

check

Analysrapport via batch X/Z

*

check

Utvald Z räknare rapport

*

check

Uppdaterad analysrapport

*

check

Fasta totaler på betaltangentsrapport

*

check

Schemalagd X rapport via Epost

*

check

 

Nätverk funktioner

 

Standard

 

Premium

     

Terminal Nätverksinställning

check

check

Terminal Nätverkskontroll

check

check

Kontroll av bord efter nätverksfel

*

check

*Ta bort bord från huvudkassa"

*

check

*Dela Faktura nr.

*

check

*Tillåt att betalslå

*

check

Automatisk programöverföringar mellan kassor

*

check

 

Kund/Reservation funktioner

 

Standard

 

Premium

     

Kundanalys

check

check

Lojalitet funktion

check

check

Kundgrupper

check

check

Aktivera lojalitet via kund grupp

check

check

Kredit/Debiteringsbegränsning

check

check

Enkelt att skapa ny kund vid registrering

check

check

Avgift för kund konton

check

check

Avgift betalningar (Inställning för kunds balans/konto)

check

check

Kund redovisningsuppgifter och export till PDF

check

check

Kunders köphistorik

check

check

Sök via kundregister

check

check

Visa lista på artiklar reserverade för ett visst datum

check

check

Direkt registrering av reserverade artiklar

check

check

Reserverade artiklar genom att använda försäljningsskärmen

check

check

Kundnamn & adress utskrift på kvittot

check

check

Reservationshandhavande logg

check

check

Reservation PDF export

check

check

Pris skift via kund grupp

*

check

 

Lagerhantering

 

Standard

 

Premium

     

Gemensam lagerkontroll (Delat lager filsystem)

check

check

Lager inställningsgenväg via artikel inställning

check

check

Forcering av lagersaldo

check

check

Minimum lager varning

check

check

Lagerdetaljer, inställning

check

check

 

Tangentbordsfunktioner

 

Standard

 

Premium

     

Addera färg på meny/söktangenter

check

check

Tangentbordslayout programmering

check

check

Ändra den grafiska bordslayouten

*

check

Biträdesskärmslayout inställning

*

check

Bordslayout (halv storlek tang.) inställning

*

check