Farligt gods-etiketter Explosiva ämnen och föremål 100x100mm 250st etikett/rulle

223,00 SEK
inkl.moms: 278,75 SEK
Rabatt
Artikelnummer: EFG14S
Rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 1 (riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp "S") explosiva ämnen och föremål. Färdigtryckt rulle i plastmaterial (PP).

Farligt gods-etikett för explosiva ämnen och föremål, 100x100mm

Rulle med 250 st farligt gods-etiketter för klass 1, riskgrupp 1.4 explosiva ämnen och föremål (riskgrupp 1.4 innefattar ämnen eller föremål med obetydlig risk vid antändning), samhanteringsgrupp "S". Klass 1 innefattar ammunition, sprängämnen, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning.

Rullarna säljes styckevis och etiketterna har måttet 100x100 mm. Etiketten är gjord i ett syntetiskt material (PP).

Beskrivning av symbol: svarta siffror på orange botten, vilka ska ha en teckenhöjd av 30 mm och en tjocklek av 5 mm (för en etikett 100 mm x 100 mm), siffran "1" och bokstaven "S" i nedre hörnet.