Lagen om kassaregister:

Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar. Det innebär att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter.
 
 
OBS! Skatteverket lättar på kraven för kassaregister till halvårsskiftet 2010:

Det har varit svårt för marknaden att få fram certifierade kassaregister. Den 29 maj 2009 beslutade därför Skatteverket att det räcker att företagare från första januari 2010 kan visa att de har beställt ett certifierat kassaregister som kommer att vara installerat senast den första juli 2010.
Kassaregistret ska dock installeras så snart som möjligt. Den enda godtagbara orsaken till eventuell försening är att kassaregisterleverantören ej har möjlighet att leverera tidigare.

Faktablad om lagen om kassaregister
Lag (2007:592) om kassaregister m.m.
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, proposition 2006/07:105 (pdf, 1 MB)

Vilka omfattas av lagen/Undantag?

 

Ett förtydligande av Godkänd Kassa:

Godkänd Kassa enligt Olympia (Tyskland) innebär att kassan kan kopplas till en kontroll box samt att kassan har de fysiska  och mjukvarumässiga möjligheterna att uppfylla lagen om kassaregister 2007:592 SKVFS 2009:1 .


enetto.com har ett flertal kassaregister modeller förberedda för lagen 2010,
Klicka här för att gå till sortimentet.
  ecr465t.jpg